SchoolSoft

Under hösten 2012 har Nacka kommun för grundskolornas räkning upphandlat ett nytt elevadministrativt system, SchoolSoft, vars syfte är att ersätta Procapita, Skola24 samt PODB. Under VT2013 kommer Nacka gymnasium tillsammans med YBC att utvärdera systemet.

SchoolSoft_logga_300x60

Klippt och klistrat från Schoolsofts hemsida:

”SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling. SchoolSoft kan enkelt integreras med alla vanliga schemasystem och elevregister på marknaden.

Programmet är ett komplett elevadministrativt system med bland annat elev-, vårdnadshavar- och personalregister samt en mängd olika rapportfunktioner.SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärarna med bland annat närvarohantering, betygssättning, provscheman, planeringar, nyheter, elevinlämningar, forum och mycket mer.

Programmet är utvecklat tillsammans med skolledare och lärare i Sverige – det är helt och hållet deras krav som fått styra.”