Google Apps for Education

HT2013 ska samtliga elever och personal inom FFS få tillgång till Google Apps for Education.

google_apps_intro_slide-100014668-gallery-300x200

Moderna, molnbaserade tjänser vars syfte är att stödja det pedagogiska arbetet kommer att finnas tillgängliga, så som t ex:

  • E-post: Google Gmail
  • Fillagring: Google Drive
  • Samarbetssidor: Google sites
  • Kalender: Google kalender
  • Office paket: Google dokument

Läs mer på http://goo.gl/leIDv

Beslutet togs av FFS och Nacka kommun efter tester av två konkurrerande lösningar:

  • Microsoft Office 365
  • Google Apps for Education

Elever och lärare från olika Nacka skolor utvärderade de två systemen och 90% av dem valde till slut Google Apps for Education som den lösning de vill använda i sin undervisning.

Under VT2013 kommer FFS tillsammans med IT-enheten på kommunen att planera för en övergång till Google Apps från dagens system.