Varför är Chromebook en optimal skoldator?

Nacka gymnasium satsar på nya Chromebook som den primära elevdatorn för elever som börjar hos oss höstterminen 2013. Chromebook tillsammans med Google Apps for Education erbjuder en robust plattform som är optimal för användning i skolan. Värt att påpeka är att några klasser med specialbehov kommer att få låna bärbara PC men eftersom de kommer … Läs mer Varför är Chromebook en optimal skoldator?