Månad: december 2013

Att skriva med Google Docs

Det finns tusentals lärare i världen som använder Google Apps for Education i sitt dagliga pedagogiska arbete. Många av de är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Nedan hittar ni en länk till en inspirerande artikel, skriven av

Top