Att skriva med Google Docs

Det finns tusentals lärare i världen som använder Google Apps for Education i sitt dagliga pedagogiska arbete. Många av de är villiga att dela med sig av sina erfarenheter.

Nedan hittar ni en länk till en inspirerande artikel, skriven av en lärare, där styrkan med att använda Google Docs i språkundervisningen lyfts fram.

http://edtechdigest.wordpress.com/2013/12/11/writing-with-google-docs/