Information om återlämning av datorer & radering av elevkonton (elever i år 3 och IM)

Läsåret närmar sig sitt slut och det är dags för årets treor och IM-elever att göra följande:

 • Återlämna lånedator samt laddare till skolan
 • Ta backup på ditt Google-konto innan det raderas under sommaren (gäller inte IM).

Ang. återlämning av lånedatorer

Q: Vad ska återlämnas?

A: Årets treor och IM-elever ska återlämna sina lånedatorer med laddare till skolan. Inga utköp av elevdatorer är möjliga i år.

Q: När startar återlämningen?

A: För treor startar återlämningen vecka 22.  Det första tillfället är på tisdag 30/5. Alla återlämningstider är schemalagda klass för klass. Kontrollera ditt schema eller fråga din mentor om exakt återlämningstid.

För IM-elever startar återlämningen vecka 23. De två mest lämpliga dagarna är på onsdag 7/6 och på fredag 9/6.

Q: Hur går återlämningen till?

A: När det gäller treor kommer en tekniker ut till klassrummet under den schemalagda återlämningstiden, samlar in datorer med laddare och uppdaterar låneavtalen.

När det gäller IM-elever går de tillsammans med sin mentor/lärare till E001 och återlämnar datorer där.

Q: Finns det några andra återlämningstider än de schemalagda?

A: Ja, det är möjligt att återlämna datorn hos våra tekniker i rum E001 i princip redan nu under deras ordinarie öppettider. Teknikerna kommer även att hålla extra öppet i E001 fr.o.m. tisdag 30/5 t.o.m. fredag 9/6 mellan kl 9:00 – 16:00. Vi rekommenderar dock inte att elever väntar med återlämningen eftersom det lätt kan bildas långa köer vid E001 när hundratals elever vill återlämna sina datorer samtidigt. Eventuella klagomål ang. detta kommer att bemötas med ”Vad var det vi sa?”.

Q: Vad händer om eleven inte återlämnar datorn eller laddaren?

A: Enligt låneavtalet är den maximala självrisken 1 200 kr. Eleven eller föräldrarna kommer att betala följande:

 • Om datorn och laddaren är borta – 1 200 kr (maximal självrisk)
 • Om datorn är borta – 1 200 kr (maximal självrisk)
 • Om laddaren är borta – 400 kr (del av självrisk).

Dessutom spärras varje försvunnen dator vilket gör den oanvändbar oavsett var den befinner sig i världen.

Q: Hur ska en ej återlämnad dator eller laddare betalas?

A: Gör så här:

 • Gå till elevcafeterian och säg att du ska betala för antingen en dator (1 200 kr) eller en laddare (400 kr)
 • Betala kontant eller med kort
 • Ta med dig kvittot och gå till vår IT-tekniker i rum E001
 • Visa upp kvittot för vår tekniker. Han kommer i våra system skriva att allt är återlämnat/betalt, uppdatera låneavtalet samt märka kvittot.

Q: Vad händer om datorn eller laddaren är skadad när den återlämnas?

A: Detta bedöms av tekniker från fall till fall. Vanligt slitage medför inga kostnader. Är datorn fullständigt misshandlad kan det innebära att eleven/föräldrarna får betala för skadorna upp till 1 200 kr (den maximala självrisken), allt i enlighet med låneavtalet.

Q: Behöver datorerna rensas på något sätt av eleverna?

A: Nej, det gör vår tekniker.

Q: Vad händer om det finns privata (ej skolans) klistermärken på datorerna?

A: Dessa ska varsamt tas bort innan återlämning annars utgår en rengöringsavgift på 400 kr.

Q: Vad händer med de återlämnade datorerna?

A: Vissa kommer att användas i ytterligare ett år på Nacka gymnasium av IM-elever, vissa kommer att användas i ytterligare ett år på grundskolor i kommunen och resten kommer att fungera som lånedatorer vid service- och garantiärenden.

Q: Kan man få en kopia på uppdaterat låneavtal där det står att datorn är återlämnad?

A: Vi har ingen möjlighet att göra kopior på avtal i klassrummen under de schemalagda återlämningstiderna. Enklast blir det om eleverna själva tar en bild på de uppdaterade avtalen med sina mobiler.

Ang. radering av elevernas Google-konton

Q: Vilka elevkonton raderas under sommaren?

A: Det är elevernas (endast år 3) Google-konto (förnamn.efternamn@edu.nacka.se) som raderas. Allt som är kopplat till det kontot tas bort d v s allt som finns på elevernas Google Drive, Google Classroom, Gmail, YouTube m.fl.

Q: Hur kan elever ta backup på allt?

A: Eleverna kan använda tjänsten Google Takeout för att ta backup på allt. För instruktioner gör något av följande:

 • Kika på YouTube-filmen på https://youtu.be/NgsDb_P8_v4
 • Kika på samma YouTube-film på våra info-TV i elevcafeterian
 • Googla efter ”Google Takeout”, det finns hundratals instruktioner.

Q: Varför raderas de avgående elevernas Google-konton?

A: Skolan har ingen möjlighet att behålla avgående elevers Google-konton. Den rådande datalagstiftningen är tvingande och gamla elevkonton måste raderas.

Q: Kan raderade Google-konton återskapas?

A: Nej, allt raderas permanent.

Q: Vad händer om en elev glömmer att ta backup på sitt Google-konto?

A: Då är all data förknippad med kontot permanent borta.

Taggar: , , , , ,

Problem hos SchoolSoft

access-error-logsTyvärr är det problem hos vår leverantör av det system vi använder för elevadministration och plattform för kommunikation med elever och vårdnadshavare. Buggarna som dök upp under sommaren och ännu inte är åtgärdade innebär att all information i SchoolSoft inte är korrekt. Det allvarligaste är att inskrivna elever fallit bort samt att klass- och kursplaceringar är felaktiga. Vi har ändrat de felaktigheter som uppdagas, men vi ber er som upptäcker felaktigheter kontakta studievägledaren.

Detta påverkar också skapandet av SchoolSoft-konton för vårdnadshavare som kommer att försenas. De tillgängliga resurserna läggs nu främst på att elevinformationen i SchoolSoft ska bli korrekt innan en koppling till vårdnadshavare görs.

Vi beklagar det inträffade, men vi på Nacka gymnasium gör vad vi kan för att informationen ska vara korrekt så fort SchoolSoft löst problemet.

Taggar:

FAQ ang IT på Nacka gymnasium inför skolstart ht2016

_MG_5778 Vid starten på ett nytt läsår har nya elever och deras vårdnadshavare frågor om skolan. En del av frågorna handlar om IT och besvaras i denna, årligen återkommande FAQ.

Q: Får elever på Nacka gymnasium låna en dator från skolan?
A: Ja, vi har ett välutbyggt one-to-one koncept vilket innebär att varje elev har tillgång till en dator. Det kan antingen vara en egen bärbar lånedator, en dator i en datorvagn eller en stationär dator i klassrum.

Q: Vem äger datorn?
A: Det är skolan som äger datorn. Eleven får förmånen att låna en bärbar dator från skolan under den tid eleven studerar på Nacka gymnasium. Datorn förblir skolans egendom under hela den tiden och ska återlämnas till skolan i slutet av studierna eller när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

Q: Vem ansvarar för datorn?
A: Det är alltid eleven/vårdnadshavarna som ansvarar för datorn f o m det ögonblicket datorn lånas av eleven t o m det ögonblicket då datorn återlämnas till skolan. Ansvaret beskrivs i det låneavtal som upprättas med eleven/vårdnadshavarna som delas ut i början av läsåret.

Q: Hur många datorer har Nacka gymnasium?
A: Det varierar från år till år men under läsår 2015/2016 hade vi tillgång till c:a 2400 enheter (PC-datorer, Chromebooks och plattor) för 2300 elever och personal.

Anledningen till att vi hade fler enheter än användare är enkel, de elever som har en bärbar dator behöver ibland extra kraft för att arbeta med bildbehandling, CAD, film- och musikproduktion. För detta ändamål finns datasalar med kraftfulla, stationära PC workstations eller iMacs.

Q: Vilka datorer får elever som börjar i ettan ht2016 låna?
A: Det beror på klass och inriktning som eleven har valt. De allra flesta elever får låna en Lenovo ThinkPad 11e Chromebook.

Några få klasser med specialbehov (SM16, TE16a, TE16b och TE16c) får låna en Lenovo ThinkPad 11e PC.

IM-klasser får låna en Chromebook.

Q: Är det hållbara datorer?
A: Ja, särskilt modellerna Lenovo ThinkPad 11e Chromebook och Lenovo ThinkPad 11e PC är specialbyggda för att hålla i skolmiljö. Läs mer om just dessa modeller – Elevdatorer inför ht2016

Q: Hur länge får en elev låna en dator?
A: Så länge eleven är inskriven på Nacka gymnasium d v s i de flesta fall under tre år. Datorn ska återlämnas när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

När det gäller IM-elever får de låna datorer i ett år i taget p g a deras ettåriga studieplan.

Q: Måste eleven återlämna datorn under lov så som sommarlov, höstlov och sportlov?
A: De allra flesta elever har en treårig studieplan på Nacka gymnasium och kan disponera sina datorer fritt under den tiden. Ingen återlämning under lov behövs.

IM-elever har en individuell studieplan under ett år och får därför återlämna lånade datorer vid läsårets slut d v s i början av sommaren.

Q: Upprättas ett låneavtal med eleven/vårdnadshavarna?
A: Ja. Avtalet delas ut i början av terminen och eleverna/vårdnadshavarna får ta ställning till om de vill låna en dator från skolan. Avtalet reglerar elevens/vårdnadshavarnas ansvar för den lånade datorn.

Q: Kan elever installera egna program på datorerna?
A: Ja, så länge det handlar om freeware, shareware eller program som eleven själv har en giltig licens till. Inga piratkopierade program får förekomma på skolans datorer.

Q: Kan man köpa loss datorn i slutet av sina studier?
A: Ja, skolan informerar om utköp innan läsåret är slut . Om datorn inte ska köpas återlämnas den till skolan. Eventuella skador som inte beror på normalt slitage debiteras eleven/föräldrarna utifrån villkoren i låneavtalet.

Q: Kan man använda en egen dator i skolan?
A: Absolut. BYOD (Bring Your Own Device) går alldeles utmärkt att använda på Nacka gymnasium. Det enda kravet vi ställer är att enheten har stöd för webbläsaren Chrome så att Google Apps for Education samt Google Classroom fungerar smärtfritt.

Det enda kruxet är att inga av skolan licensierade program får installeras på privata datorer vilket innebär att elever i vissa klasser med specialbehov (SM16, TE16a, TE16b och TE16c) där program så som Photoshop, Premiere, CAD och liknande används gör bäst i att låna en dator från skolan.

Q: Finns det några försäkringar?
A: Nej, Nacka gymnasium har tagit beslutet att inte erbjuda skoldatorförsäkringar.

Försäkringsbolagen skyr skoldatorer som elden och erbjuder i dagsläget dyra och värdelösa försäkringar. Vi uppmanar alla elever/föräldrar att se över sina egna hemförsäkringar där s k drulletillägget/drulleförsäkringar oftast ingår och täcker långt mycket mer än vad skoldatorförsäkringar gör.

Q: Vad händer om datorn blir skadad?
A: Alla skador ska omedelbart rapporteras till skolan. Eleven tar med sig dator till skolan och besöker vår IT-tekniker, Johan Rydén i rum E001 under hans ordinarie öppettider som är:

Måndag – Fredag
kl 9:15 – 10:45 och 12:30 – 14:00

Garantiskador repareras av vår tekniker eller våra leverantörer. Skador som är orsakade av ovarsamhet, klantighet, brist på omdöme samt slarv bekostas av eleven/vårdnadshavarna. Detta regleras i det låneavtal som varje elev får med sig hem vid terminsstart.

Q: Vad händer om en dator blir stulen?
A: Alla stölder ska omedelbart rapporteras till skolan. Eleven besöker skolans IT-chef, Martin Kuczynski som tillsammans med eleven upprättar en polisanmälan. Eventuellt eget ansvar varierar från fall till fall.

Q: Kan eleven/vårdnadshavarna bli tvungna att bekosta skador/stölder som drabbar skolans datorer?
A: Ja. En dator är ett läromedel och ska hanteras med det ansvar som lån av någon annans utrustning påbjuder. Exakt vad som gäller står i det låneavtal som eleverna i år ett får med sig hem för påskrift.

Q: Kan man tacka nej till en lånedator från skolan?
A: Självklart. BYOD (Bring Your Own Device) går alldeles utmärkt att använda på Nacka gymnasium. Det enda kravet vi ställer är att enheten har stöd för webbläsaren Chrome så att Google Apps for Education, Google Classroom samt DigiExam fungerar smärtfritt.

Det enda kruxet är att inga av skolan licensierade program får installeras på privata datorer vilket innebär att elever i vissa klasser med specialbehov (SM16, TE16a, TE16b och TE16c) där program så som Photoshop, Premiere, CAD och liknande används gör bäst i att låna en dator från skolan.

Q: Har ni bra trådlöst nät på Nacka gymnasium?
A: Ja, vi har uppgraderat vårt datanätverk i omgångar under 2011/2012/2015. Full trådlös täckning råder i hela skolan. Se bilder från uppgraderingen på http://www.nackagymnasium.info/it-blogg/uncategorized/uppgradering-av-natverket/

Q: Är det trådlösa nätverket fritt d v s kan jag ansluta min egen telefon, platta eller dator?
A:  Det trådlösa nätverket Nackakommun_BYOD är förbehållet skolans elever och personal och kräver registrering d v s inloggning med användarnamn och lösenord. En registrerad enhet har 30 dagars bäst före datum i systemet. Om enheten används dagligen räcker det med en enda registrering under ett läsår då 30 dagars period gäller från den allra senaste gången som enheten har använts i skolan. En elev kan registrera max två stycken enheter kopplade till elevens konto. Chromebooks samt PC-datorer lånade av skolan räknas inte in i den kvoten utan endast BYOD-enheter.

Q: Övervakar ni nätverket och datorerna?
A: Självklart.

Q: Vilka program kommer att finnas installerade på datorerna?
A: Det beror på vilken dator man lånar samt vilken klass/inriktning man har valt. Alla program som behövs för att klara studierna på Nacka gymnasium kommer att finnas tillgängliga.

Q: Kan man skiva ut från datorerna?
A: Helst inte, oavsett vad de vuxna säger. Året är 2016, vi använder Google Apps for Education samt Google Classroom där delning av alla typer av filer och dokument är snabb och smärtfri så varför ska man på bekostnad av naturresurser redovisa någonting på papper som i alla fall förr eller senare med största sannolikhet hamnar i papperskorgen? Utskrifter är så 1990 ?

För de sällsynta fall där utskrift av elevredovisningar är välmotiverade och där inga andra redovisningsalternativ är möjliga finns skrivare att tillgå. Exakt hur man skriver ut som elev kommer att presenteras av mentorer i början av läsåret.

Q: Vilka Internetbaserade tjänster används på Nacka gymnasium?
A: Vi använder Google Apps for Education, Google ClassroomSchoolsoft samt DigiExam.

Google Apps for Education erbjuder en komplett Internetbaserad miljö som utgör ett modernt IT-verktyg i pedagogikens tjänst. Google Classroom är ett verktyg som ingår i Google Apps for Education där lärare skapar virtuella klassrum och delar ut planeringar, kursmaterial samt arbetar med övningar.

Schoolsoft som är ett elevadministrativtsystem används för schema, frånvarorapportering, omdömen, betyg och viss kommunikation med föräldrar/elever.

DigiExam är ett system som används för fusksäkra, digitala prov där PC, Mac eller Chromebook kan användas även om dessa är elevernas egna enheter d v s BYOD.

Taggar: , , , , , , ,

Elevdatorer inför ht2016

Nya elevdatorer

Precis som tidigare år har Nacka gymnasium testat och utvärderat flera datormodeller inför beslutet om att köpa in lämpliga elevdatorer som våra kommande ettor får låna i tre år.

Eftersom skolans verksamhet ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet applicerar vi även detta på vår IT-miljö. Vår erfarenhet visar att skoldatorer ska helst inte vara vanliga konsumentprodukter utan ska vara byggda speciellt för användning i skolmiljö.

Följande egenskaper är extra viktiga:

 •  Hållbarhet
  • Datorn ska klara av flera fall mot marken i öppet och stängd läge. Det spelar ingen roll om tillverkaren säger att datorn uppfyller militära specifikationer/tester, det absolut bästa sättet är att testa det IRL.
  • Datorn ska ha gummerade kanter som skyddar vid fall.
  • Datorn ska ha reptåligt hölje.
  • Datorn ska ha tåla högt tryck mot ovansidan av bildskärmen utan att bildpanelen skadas.
  • Datorn ska vara tillräckligt tålig för att extra skydd så som datorväska ska vara överflödiga.
 •  Petsäkra tangenter
  • Tangenterna ska vara förankrade på ett bra sätt och vara svåra att peta bort.
 • Spillsäkert tangentbord
  • Tangentbordet ska tåla spilld vätska så som läsk, vatten och kaffe utan att datorn skadas.
 • Skärmöppning 180 grader
  • Skärmen ska gå att öppna minst 180 grader för att underlätta vid grupparbete samt för att förhindra skador om en elev råkar bära datorn hållandes i skärmen.

I år utvärderades följande modeller som marknadsförs som elevdatorer:

 

Och vinnaren är…

Det som är glädjande att se är att flera tillverkare har äntligen förstått att konsumentprodukter duger inte i skolans värld och börjat bygga tåliga datorer speciellt anpassade för skolmiljö. Ingen av årets modeller är på något sätt dålig utan alla har sina specifika fördelar men precis som förra året och året dessförinnan är det Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (3rd Gen, 2016) som bäst motsvarade Nacka gymnasiums högt ställda krav på lämplig skoldator.

Vissa klasser med specialbehov så som CAD och multimedia kommer att få låna Lenovo ThinkPad 11e PC (3rd Gen, 2016). Den har exakt samma utseende som Chromebook-varianten men har annan hårdvara inuti anpassad för Windows 10.

Fördelarna med att både Chromebook och PC kommer från samma tillverkare och samma modellfamilj är självklara, bl a:

 • Det underlättar vid garanti och serviceärenden
 • Exakt samma laddare används för båda modellerna samt för lärarnas bärbara PC – Lenovo ThinkPad X240, X250 och X260
 • Datorerna ser likadant ut och underlättar på så sätt konceptet likvärdighet

 

Några filmer och länkar:

Eftersom årets Lenovo ThinkPad 11e Chromebook och PC (3rd Gen) är så pass nya har i skrivande stund inga YouTube-filmer dykt upp som visar exakt de varianterna. Filmerna nedan visar generation 1 och 2 men är talande för denna modellfamiljs tålighet samt lämplighet för användning i skolmiljö.

Udda hållbarhetstester

Erfarenhet av Lenov ThinkPad 11e familjen från Rebild kommun i Danmark

Lenovos visning av ett spillsäkert tangentbord på en annan ThinkPad modell

Lenovos förklaring av datortester enligt militära specifikationer

Taggar: , ,

Digitala prov med hjälp av DigiExam

Logga-Digiexam-nyEn modern skola där IT används dagligen som ett verktyg i pedagogikens tjänst behöver effektivisera vissa redovisningssätt som ofta används. Ett av dessa är provskrivning som traditionellt har genomförts med hjälp av papper och penna. Inget fel i det, det har ju bevisligen fungerat utmärkt förr. Dock är kraven från dagens skola lite annorlunda än tidigare.

Dagens ungdomar producerar de flesta av sina skolarbeten på digitala enheter så som datorer, plattor eller mobiler. Den enda gången de förväntas skriva för hand är vid ett provtillfälle vilket ungdomarna ogillar skarpt. Papper och penna erbjuder som bekant inte riktigt samma möjlighet till att rätta fel, flytta textstycken samt klippa och klistra som ett ordbehandlingsprogram gör. Elever är vana att producera långa texter digitalt och de allra flesta lärare föredrar att rätta text som de enkelt kan läsa. I vissa ämnen så som svenska, engelska, historia och liknande är därför prov skrivna digitalt att föredra. I andra ämnen så som matematik, fysik, kemi och liknande kan det fortfarande vara bättre att använda papper och penna även om de digitala alternativen erbjuder bra verktyg för att skriva formler, rita grafer m m.

Sedan c:a ett år tillbaka har Nacka gymnasium utvärderat systemet DigiExam som erbjuder fusksäkra, digitala prov på skolans samtliga enheter av typen Chromebook, PC och Mac oavsett om dessa är enheter som elever lånar från skolan eller s k BYOD (Bring Your Own Device). DigiExam har testats fram och tillbaka under överinseende av våra tre IT-kollegahandledare och följande fördelar gör att Nacka gymnasium har bestämt sig för att fortsätta med systemet:

 • Enkel administration av prov via webben
 • Fusksäker, blockerande klient för Chromebook, PC och Mac
 • Inget behov för avstängning av det trådlösa nätverket under prov
 • Anonym rättning d v s den rättande läraren ser inte vem som har skrivit provet
 • Möjlighet till att dela rättningen mellan flera lärare
 • Möjlighet till automatisk rättning på vissa frågetyper
 • Full offline funktionalitet vid problem med internetuppkoppling
 • Ständig vidareutveckling av nya funktioner som efterfrågas av lärare

 

Nationella prov

Innan påsklovet genomfördes ett första mindre nationellt prov via DigiExam på Nacka gymnasium. Ett femtiotal IM-elever skrev det nationella provet i svenska digitalt på sina Chromebooks och allt fungerade som det skulle. Snart är det dags för en större utmaning. I slutet av april kommer drygt 700 elever att samtidigt skriva nationellt prov i svenska via DigiExam. Det blir onekligen en spännande dag för alla inblandade elever och lärare samt för oss som är ansvariga för IT på Nacka gymnasium.

 

 

Taggar: , , , ,

Nytt printsystem: PaperCut

7244598I mitten av oktober kommer samtliga Kyocera MFP-skrivare (MFP = Multifunction Printer) på Nacka gymnasium att förses med printsystemet PaperCut.

Personal och elever som vill skriva ut kommer att kunna skicka sina utskrifter till en enda printkö som betjänar alla Kyocera MFP-skrivare. Därefter kommer man att behöva gå fram till valfri MFP-skrivare, logga in och hämta sin utskrift.

Vid kopiering kommer man att behöva gå fram till valfri MFP-skrivare, logga in och därefter påbörja kopieringen.

Inloggning vid MFP-skrivarna kommer att ske med hjälp av:

 • användarnamn & lösenord
 • via registrerad RFID-tagg (personal)
 • via registrerat SL-kort (elever)

Registrering av RFID-tagg eller SL-kort kommer att göras av användarna själva vid valfri MFP-skrivare.

Alla utskrifter och all kopiering kommer att loggas.

Fasta kvoter kommer att införas för elever men inte för personal.

Skanning till e-post kommer att alltid vara möjlig dock efter inloggning.

Kort film om hur PaperCut fungerar.

 

FAQ

Q: Varför införs systemet PaperCut?
A: Det finns flera orsaker.

1. Nacka kommun inför Kyocera MFP-skrivare samt PaperCut som standard

Vi vill följa samma standard för hantering av skrivare som Nacka kommun. Om alla MFP-skrivare kommer från samma tillverkare, använder samma drivrutiner, komponenter samt tonerkasetter underlättar detta avsevärt hantering samt service & support.

När det gäller printsystem fanns det tidigare ett fleratal olika i kommunen vilket försvårade hanteringen. Med PaperCut inför vi en enda gemensam standard.

2. Vi vill minska antalet onödiga utskrifter och onödig kopiering

Nacka gymnasiums drygt 2300 användare förbrukar årligen över 1 200 000st A4 sidor vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart i längden.

Vissa utskrifter är helt onödiga och vissa är privata. Det förekommer även att andra än skolans personal samt elever använder våra MFP-skrivare för att kopiera material som inte alls har med vår verksamhet att göra.

Alla nya Kyocera MFP-skrivare kommer därför att säkras med hjälp av systemet PaperCut. Alla utskrifter samt all kopiering kommer att loggas och för elever inför vi fasta utskrifts- och kopieringskvoter.

3. Vi vill erbjuda elever och personal utskrift från alla enheter

Med nuvarande lösning är det endast möjligt att skriva ut från en domänansluten PC-dator. Skolans Chromebooks samt privata BYOD-enheter så som MacBook, iPad, iPhone, Android telefoner och plattor kan inte i dagsläget skriva ut på skolans skrivare. Detta är naturligtvis inte kompatibelt med de krav som ställs på en modern skola.

Med systemet PaperCut blir det möjligt att erbjuda utskrifter från i princip alla populära enheter, även privata, oavsett vilket nätverk de är kopplade till (trådbundet, WiFi, 3G eller 4G).

4. Vi vill ha bättre säkerhet vid utskrift

I vanliga fall skickas utskriften direkt till skrivaren och skrivs ut. Det kan hända att känsliga uppgifter hamnar helt fel. Med PaperCut finns ingen möjlighet att skicka utskriften till fel skrivare eftersom ingenting skrivs ut per automatik och en inloggning krävs vid en MFP-skrivare för att hämta utskriften.

5. Vi vill på sikt minska antalet onödiga skrivare i skolan

Det är inte försvarsbart i längden att ha en större mängd personliga skrivare. Med PaperCut försvinner alla säkerhetsaspekter som tidigare användes som ett argument mot införandet av skrivare som via nätverket delas av flera personer.

6. Vi vill uppmuntra alla att använda moderna IT-tjänster

Nacka gymnasium har standardiserat sin IT-miljö kring några av de i skolvärlden mest populära tjänsterna så som Google Apps for Education, Google Classroom, SchoolSoft m fl. Användning av dessa tjänster minskar behovet av utskrifter då ett modernt arbetssätt med delning av mappar och filer kan införas.

7. Vi vill förbereda våra elever på den verklighet de möter efter gymnasiet

På universitet, högskolor samt de allra flesta större arbetsplatser är utskriftssystem som liknar PaperCut standard. Det är bäst för eleverna att vänja sig redan nu.

Q: När införs PaperCut?
A: Preliminärt kommer våra leverantörer att installera PaperCut på samtliga Kyocera MFP-skrivare 12-13 oktober.

Q: Hur skriver jag ut via PaperCut?
A: Om du använder en PC-dator och är inloggad på Nackas domän är planen att en skrivarkö ska installeras automatiskt på din dator. Skrivarkön kommer att heta någonting i stil med Skola-Followmeprint-PCL, det är inte riktigt bestämt än. Skicka dina utskrifter till denna kö. Därefter går du fram till valfri Kyocera MFP-skrivare, loggar in och hämtar din utskrift.

Om du har en Chromebook från skolan kommer en skrivarkö att dyka upp automatiskt så fort du är inloggad i Nackas GAFE-domän med ditt @edu.nacka.se e-postadress. Skicka dina utskrifter till denna kö. Därefter går du fram till valfri Kyocera MFP-skrivare, loggar in och hämtar din utskrift.

Q: Hur loggar jag in på PaperCut när jag står vid en Kyocera MFP-skrivare och vill hämta min utskrift?
A: Det finns flera sätt:

 • Personal och elever kan logga in manuellt med sina vanliga användarnamn (ej e-postadress) och lösenord direkt via MFP-skrivarens kontrollpanel.

  kyocera-mita-login-username

 • Personal kan logga in med sina registrerade RFID-taggar (brickor).RFID_Tag
 • Elever kan logga in med sina registrerade SL-kort.sl-kort

Q: Vem registrerar min RFID-tagg eller mitt SL-kort?
A: Det gör du själv vid en Kyocera MFP-skrivare.

Q: Hur registrerar jag min RFID-tag eller mitt SL-kort så att den går att använda med PaperCut?
A: Gör så här:

 1. Gå fram till en av våra Kyocera MFP-skrivare.
 2. Lägg RFID-taggen eller SL-kortet på den inbyggda RFID-läsaren tills du hör en “blip”.
 3. Om kortet inte är registrerat tidigare blir du tillfrågad om ditt användarnamn och lösenord som du skriver in manuellt via MFP-skrivarens kontrollpanel.RFID-taggen eller SL-kortet blir då knutet till ditt användarnamn. Detta görs en enda gång för varje RFID-tagg eller SL-kort som du vill knyta till ditt konto.
 4. Därefter använder du den registrerade RFID-taggen eller SL-kortet för att snabbt logga in på PaperCut vid en Kyocera MFP-skrivare.

Q: Vad händer med de gamla skrivarköerna?
A: De gamla skrivarköerna som heter någonting i stil med NG_Biblioteket_MFP1, NG_A306 eller liknande kommer att inaktiveras.

Q: Kommer allt att fungera smärtfritt från första dagen?
A: Även om vi och våra leverantörer gör allt för att PaperCut ska fungera så bra som möjligt från allra första början är det omöjligt att lova att så blir fallet. Alla problem som eventuellt uppstår kommer att lösas i tur och ordning.

Q: Finns det några gränser (kvoter) på antalet utskrifter eller kopior?
A: Följande gäller:

 • Nacka gymnasiums personal har inga begränsningar avseende utskrifter och kopiering.
 • Nacka gymnasiums elever har en fast kvot. Vi börjar med 100st dubbelsidiga A4 utskrifter eller kopior per elev och läsår.

Q: Vad händer om en elev kommer upp till maxkvoten?
A: Utskrifter och kopiering kommer inte längre att fungera på Kyocera MFP-skrivare för en elev som har skrivit ut eller kopierat 100st A4 sidor. Det som däremot alltid fungerar är skanning till e-post.

Exakt vad som händer om en elev behöver fler utskrifter är föremål för diskussioner. Vi återkommer när ett beslut är fattat.

Q: Finns det fler filmer som visar hur PaperCut fungerar?
A: Självklart

Introducing Papercut MF for Kyocera MFP

PaperCut iPad / iPhone (iOS) Printing Demonstration

PaperCut Mobile Print Release Application

 

Taggar: , , , ,

FAQ ang IT på Nacka gymnasium inför skolstart ht2015

NackaAAD_7789Som vanligt vid starten på ett nytt läsår har nya elever och föräldrar frågor om skolan. Vissa av dessa frågor handlar om IT och besvaras i denna, årligen återkommande FAQ.

Q: Får elever på Nacka gymnasium låna en dator från skolan?
A: Ja, vi har ett utbyggt one-to-one koncept vilket innebär att varje elev har tillgång till en dator. Det kan antingen vara en egen bärbar lånedator, en dator i en datorvagn eller en stationär dator.

Q: Vem äger datorn?
A: Det är skolan som äger datorn. Eleven får förmånen att låna en bärbar dator från skolan under den tid eleven studerar på Nacka gymnasium. Datorn förblir skolans egendom under hela den tiden och ska återlämnas till skolan i slutet av studierna eller när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

Q: Vem ansvarar för datorn?
A: Det är alltid eleven/vårdnadshavarna som ansvarar för datorn f o m det ögonblicket datorn lånas av eleven t o m det ögonblicket då datorn återlämnas till skolan. Ansvaret beskrivs i det låneavtal som upprättas med eleven/vårdnadshavarna som delas ut i början av terminen.

Q: Hur många datorer har Nacka gymnasium?
A: Det varierar från år till år men under läsår 2014/2015 hade vi tillgång till c:a 2400 enheter (datorer, Chromebooks och plattor) för våra 2100 elever och 230 personal.

Anledningen till att vi hade fler enheter än användare är enkel, de elever som har en bärbar dator behöver ibland extra kraft för att arbeta med bildbehandling, CAD, film- och musikproduktion. För detta ändamål finns datasalar med kraftfulla, stationära PC workstations eller iMacs.

Q: Vilka datorer får elever som börjar i ettan ht2015 låna?
A: Det beror på klass och inriktning som eleven har valt. De allra flesta elever får låna en Lenovo ThinkPad Chromebook 11e (clamshell öppning, ej Yoga).

Några få klasser med specialbehov (SM1, TI1, TT1 och TD1) får låna en Lenovo ThinkPad 11e PC (clamshell öppning, ej Yoga).

IM-klasser får låna en Chromebook.

Q: Är det hållbara datorer?

A: Ja, särskilt modellerna Lenovo ThinkPad Chromebook 11e och Lenovo ThinkPad 11e PC är specialbyggda för att hålla i skolmiljö. Läs mer om just dessa modeller på http://www.nackagymnasium.info/it-blogg/aktuellt/elevdatorer-infor-ht2015/

Q: Hur länge får en elev låna en dator?
A: Så länge eleven är inskriven på Nacka gymnasium d v s i de flesta fall under tre år. Datorn ska återlämnas när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

När det gäller IM-elever får de låna datorer i ett år i taget p g a deras ettåriga studieplan.

Q: Måste eleven återlämna datorn under lov så som sommarlov, höstlov och sportlov?
A: De allra flesta elever har en treårig studieplan på Nacka gymnasium och kan disponera sina datorer fritt under den tiden. Ingen återlämning under lov behövs.

IM-elever har en individuell studieplan under ett år och får därför återlämna lånade datorer vid läsårets slut d v s i början av sommaren.

Q: Upprättas ett låneavtal med eleven/vårdnadshavarna?
A: Ja. Avtalet delas ut i början av terminen och eleverna/vårdnadshavarna får ta ställning till om de vill låna en dator från skolan. Avtalet reglerar elevens/vårdnadshavarnas ansvar för den lånade datorn.

Q: Kan elever installera egna program på datorerna?
A: Ja, så länge det handlar om freeware, shareware eller program som eleven själv har en giltig licens till. Inga piratkopierade program får förekomma på skolans datorer.

Q: Kan man köpa loss datorn i slutet av sina studier?
A: Ja, skolan informerar om utköp innan läsåret är slut . Om datorn inte ska köpas återlämnas den till skolan. Eventuella skador som inte beror på normalt slitage debiteras eleven/föräldrarna utifrån villkoren i låneavtalet.

Q: Kan man använda en egen dator i skolan?
A: Absolut. BYOD (Bring Your Own Device) går alldeles utmärkt att använda på Nacka gymnasium. Det enda kravet vi ställer är att enheten har stöd för webbläsaren Chrome så att Google Apps for Education samt Google Classroom fungerar smärtfritt.

Det enda kruxet är att inga av skolan licensierade program får installeras på privata datorer vilket innebär att elever i vissa klasser med specialbehov (SM1, TI1, TT1 och TD1) där program så som Photoshop, Premiere, CAD och liknande används gör bäst i att låna en dator från skolan.

Q: Finns det några försäkringar?
A: Nej, Nacka gymnasium har tagit beslutet att inte erbjuda skoldatorförsäkringar.

Försäkringsbolagen skyr skoldatorer som elden och erbjuder i dagsläget dyra och värdelösa försäkringar. Vi uppmanar alla elever/föräldrar att se över sina egna hemförsäkringar där s k drulletillägget/drulleförsäkringar oftast ingår och täcker långt mycket mer än vad skoldatorförsäkringar gör.

Q: Vad händer om datorn blir skadad?
A: Alla skador ska omedelbart rapporteras till skolan. Eleven tar med sig dator till skolan och besöker vår IT-tekniker, Johan Rydén i rum E001 under hans ordinarie öppettider som är:

Måndag 13.00 – 16.00
Tisdag 09.00 – 11.00
Onsdag 09.00 – 11.00
Torsdag 09.00 – 11.00
Fredag 13.00 – 15.00

Garantiskador repareras av vår tekniker eller våra leverantörer. Skador som är orsakade av ovarsamhet, klantighet, brist på omdöme samt slarv bekostas av eleven/vårdnadshavarna. Detta regleras i det låneavtal som varje elev får med sig hem vid terminsstart.

Q: Vad händer om en dator blir stulen?
A: Alla stölder ska omedelbart rapporteras till skolan. Eleven besöker skolans IT-chef, Martin Kuczynski som tillsammans med eleven upprättar en polisanmälan. Eventuellt eget ansvar varierar från fall till fall.

Q: Kan eleven/vårdnadshavarna bli tvungna att bekosta skador/stölder som drabbar skolans datorer?
A: Ja. En dator är ett läromedel och ska hanteras med det ansvar som lån av någon annans utrustning påbjuder. Exakt vad som gäller står i det låneavtal som eleverna i ettan får med sig hem för påskrift.

Q: Kan man tacka nej till en lånedator från skolan?
A: Självklart. BYOD (Bring Your Own Device) går alldeles utmärkt att använda på Nacka gymnasium. Det enda kravet vi ställer är att enheten har stöd för webbläsaren Chrome så att Google Apps for Education samt Google Classroom fungerar smärtfritt.

Det enda kruxet är att inga av skolan licensierade program får installeras på privata datorer vilket innebär att elever i vissa klasser med specialbehov (SM1, TI1, TT1 och TD1) där program så som Photoshop, Premiere, CAD och liknande används gör bäst i att låna en dator från skolan.

Q: Har ni bra trådlöst nät på Nacka gymnasium?
A: Ja, vi har uppgraderat vårt datanätverk i omgångar under 2011/2012/2015. Full trådlös täckning råder i hela skolan. Se bilder från uppgraderingen på http://www.nackagymnasium.info/it-blogg/uncategorized/uppgradering-av-natverket/

Q: Är det trådlösa nätverket fritt d v s kan jag ansluta min egen telefon, platta eller dator?
A:  Det trådlösa nätverket Nackakommun_BYOD är förbehållet skolans elever och personal och kräver registrering d v s inloggning med användarnamn och lösenord. En registrerad enhet har 30 dagars bäst före datum i systemet. Om enheten används dagligen räcker det med en enda registrering under ett läsår då 30 dagars period gäller från den allra senaste gången som enheten har använts i skolan. En elev kan registrera max två stycken enheter kopplade till elevens konto. Chromebooks samt PC-datorer lånade av skolan räknas inte in i den kvoten utan endast BYOD-enheter.

Q: Övervakar ni nätverket och datorerna?
A: Självklart.

Q: Vilka program kommer att finnas installerade på datorerna?
A: Det beror på vilken dator man lånar samt vilken klass/inriktning man har valt. Alla program som behövs för att klara studierna på Nacka gymnasium kommer att finnas tillgängliga.

Q: Kan man skiva ut från datorerna?
A: Helst inte, oavsett vad de vuxna säger. Året är 2015, vi använder Google Apps for Education samt Google Classroom där delning av alla typer av filer och dokument är snabb och smärtfri så varför ska man på bekostnad av naturresurser redovisa någonting på papper som i alla fall förr eller senare med största sannolikhet hamnar i papperskorgen? Utskrifter är så 1990 😉

För de sällsynta fall där utskrift av elevredovisningar är välmotiverade och där inga andra redovisningsalternativ är möjliga finns skrivare att tillgå. Exakt hur man skriver ut som elev kommer att presenteras av mentorer i början av läsåret.

Q: Vilka Internetbaserade tjänster används på Nacka gymnasium?
A: Vi använder Google Apps for Education, Google ClassroomSchoolsoft samt DigiExam.

Google Apps for Education erbjuder en komplett Internetbaserad miljö som utgör ett modernt IT-verktyg i pedagogikens tjänst. Google Classroom är ett verktyg som ingår i Google Apps for Education där lärare skapar virtuella klassrum och delar ut planeringar, kursmaterial samt arbetar med övningar.

Schoolsoft som är ett elevadministrativtsystem används för schema, frånvarorapportering, omdömen, betyg och viss kommunikation med föräldrar/elever.

DigiExam är ett system som används för fusksäkra, digitala prov där PC, Mac eller Chromebook kan användas även om dessa är elevernas egna enheter d v s BYOD.

Taggar: , , , , , , , ,

Elevdatorer inför ht2015

lenovo-thinkpad-11e-chrome-black-mainBeställningen av elevdatorer inför höstterminen 2015 är lagd och nu återstår bara att invänta leverans av c:a 600st Chromebooks samt c:a 100st PC som våra kommande ettor får möjlighet att låna i tre år.

Nacka gymnasium var ute efter extremt hållbara, bärbara datorer byggda speciellt för skolmiljö. I år utvärderades därför följande modeller som marknadsförs som elevdatorer:

Det finns självklart flera andra modeller av Chromebooks från Asus, HP, Toshiba samt andra men dessa är utpräglade konsumentmodeller och är därför direkt olämpliga för användning i skolmiljö. Dessa modeller fanns därför inte med i utvärderingen.

Precis som förra året var det Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (Clamshell, 2015) som bäst motsvarade våra förväntningar på en lämplig skoldator. Årets modell har exakt samma utseende som förra årets modell men har uppgraderad hårdvara under huven.

När det gäller bärbara PC som vissa klasser kommer att få låna föll valet på Lenovo ThinkPad 11e PC. Datorn har exakt samma utseende som Chromebook-varianten men självklart har den annan hårdvara bättre lämpad för operativsystemet Windows 7, 8.1 och 10.

Fördelarna med att Chromebook och PC kommer från samma tillverkare och samma modellfamilj är:

 • Samma tillverkare av PC och Chromebook underlättar vid garanti och serviceärenden
 • Samma laddare används för PC och Chromebook (samt för lärarnas bärbara PC – Lenovo ThinkPad X240 och X250)
 • Utseendemässigt är de likadana vilket förhindrar tjafset av typen ”Min dator är bättre än din”

Efter leveransen och utdelningen av elevdatorerna i augusti kommer Nacka gymnasium att fullborda övergången från en blandad miljö med PC och MAC till en där Chromebook dominerar. Våra 2100 elever och drygt 200 anställda kommer att ha tillgång till c:a 1800st Chromebooks, c:a 600st PC (bärbara och stationära) samt drygt 20st stationära iMac i musiksalen.

Några filmer och länkar:

För enkelhetens skull återanvänds nedan några av de länkar/filmer från förra året tillsammans med nytt material som med all tydlighet visar varför datorer ur Lenovo ThinkPad 11e familjen är lämpliga för användning i krävande skolmiljö.

Udda hållbarhetstester

 

Erfarenhet av Lenov ThinkPad 11e familjen från Rebild kommun i Danmark

 

Flera bilder och jämförelser med den äldre Lenovo ThinkPad X131e samt en så kallad “teardown”

ThinkPad 11e Chromebook vs ThinkPad x131e Chromebook
”Teardown” av en ThinkPad 11e Chromebook

 

Lenovos visning av ett spillsäkert tangentbord på en annan ThinkPad modell

Lenovos förklaring av datortester enligt militära specifikationer

Flera filmer i rad som visar hur hållbarhetstesterna går till

 

 

 

Nacka kommun följer Nacka gymnasiums exempel

Nacka_kommun_blue_logoNacka kommun har bestämt sig för att teckna kommunala licenser för Inläsningstjänst samt för Oribi Speak for Chrome. Vi på Nacka gymnasium applåderar detta då dessa tjänster har med framgång använts hos oss och det är en självklarhet att alla lärare och elever inom Nackas kommunala skolor ska få tillgång till samma fina digitala verktyg. Att det dessutom blir billigare för skolorna med en kommunal licens gör inte saken sämre.

Läs mer om Inläsningstjänst i vårt tidigare blogginlägg.

Läs mer om Oribi Speak for Chrome i vårt tidigare blogginlägg.

Taggar: , , , ,

Oribi Speak for Chrome

unnamedNacka gymnasium har sedan en tid tillbaka en skollicens för ”Oribi Speak for Chrome”, ett tillägg till webbläsaren Chrome.

Oribi Speak kan används till följande:

 • få text på webbsidor uppläst
 • ljuda varje bokstav och läsa upp den text som skrivs i t ex Google Docs.
 • läsa upp text i PDF-filer och epub-filer (e-böcker)

Språk

Oribi Speak hanterar för närvarande 6 svenska röster med olika dialekter och ytterligare c:a 49 andra röster på ett flertal andra språk.

Automatisk installation

Oribi Speak for Chrome skickas f o m idag (2015-02-06) ut till alla Nacka gymnasiums elever samt lärare och installeras så fort eleverna/lärarna loggar in i vår Google Apps for Education domän från webbläsaren Chrome.

Detta sker helt automatiskt på en Chromebook. På en PC eller en Mac är installationen automatisk förutsatt att eleven/läraren är inloggad i Chrome. Läs mer om detta på Googles supportsida.

Manuell installation

Det går också att installera Oribi Speak manuellt.

Gör så här:

 1. Kör igång webbläsaren Chrome
 2. Logga in i vår GAFE-domän
 3. Gå till Chrome Web Store
 4. Klicka på ”För Nacka gymnasium” eller på ”För Nackas kommunala skolor”
 5. Installera tillägget ”Oribi Speak for Chrome” som visas där.

Inställningar

Efter installationen kan elever/lärare själva konfigurera allt så som språk, uppläsningshastighet, stänga av ljudning av bokstäver m m.

Standardinställningen med ljudning av bokstäver kan stängas av genom att göra följande:

 1. Högerklicka på den gröna Oribi Speak ikonen i övre högra hörnet av webbläsaren Chrome.
 2. Välj Alternativ i menyn som dyker upp.
 3. Stäng av ljudning av bokstäver samt uppläsning av varje skrivet ord.

Manualer

Läs mer om hur Oribi Speak for Chrome hanteras:

Kika på YouTube filmen nedan som visar hur Oribi Speak for Chrome fungerar.

Källa: Johanna Kristensson,  https://www.youtube.com/channel/UCGsbnck0ZNtDC72Ny9Pu_OQ

FAQ

Q: Varför skickas tillägget Oribi Speak for Chrome till alla elever/lärare per automatik?

A: På Nacka gymnasium gör vi allt vi kan för att underlätta hanteringen av IT för alla elever och lärare. Principen ”Keep It Short and Simple” gäller d v s det mesta som är komplext med IT ska förenklas på ett sådant sätt att det gynnar det pedagogiska arbetet på skolan.

Även om Oribi Speak lämpar sig bäst för elever med behov av kompensatoriska hjälpmedel kan tillägget med fördel användas i vanlig språkundervisning. Rösterna som används kommer från välkända Acapela och är högkvalitativa.

Lärare behöver tillgång till tillägget för att veta hur det fungerar och för att testa hur den kan användas i t ex språkundervisningen. Dessutom bör alla lärare känna till de vanligaste kompensatoriksa hjälpmedlen som Nacka gymnasium förfogar över. Läs mer om våra digitala lärverktyg.

Yttrligare en orsak är att vi på Nacka gymnasium testar automatisk distribution av appar och tillägg till webbläsaren Chrome å grundskolornas räkning. Erfarenheter från gymnasiet sprids till andra skolor och gynnar alla elever och lärare i kommunen.

Q: Kommer fler appar eller tillägg att skickas ut och installeras automatiskt i framtiden?

A: Om det behövs, absolut.

 

Taggar: , , ,
Top