Problem hos SchoolSoft

access-error-logsTyvärr är det problem hos vår leverantör av det system vi använder för elevadministration och plattform för kommunikation med elever och vårdnadshavare. Buggarna som dök upp under sommaren och ännu inte är åtgärdade innebär att all information i SchoolSoft inte är korrekt. Det allvarligaste är att inskrivna elever fallit bort samt att klass- och kursplaceringar är felaktiga. Vi har ändrat de felaktigheter som uppdagas, men vi ber er som upptäcker felaktigheter kontakta studievägledaren.

Detta påverkar också skapandet av SchoolSoft-konton för vårdnadshavare som kommer att försenas. De tillgängliga resurserna läggs nu främst på att elevinformationen i SchoolSoft ska bli korrekt innan en koppling till vårdnadshavare görs.

Vi beklagar det inträffade, men vi på Nacka gymnasium gör vad vi kan för att informationen ska vara korrekt så fort SchoolSoft löst problemet.