Elevdatorer inför ht2016

Nya elevdatorer Precis som tidigare år har Nacka gymnasium testat och utvärderat flera datormodeller inför beslutet om att köpa in lämpliga elevdatorer som våra kommande ettor får låna i tre år. Eftersom skolans verksamhet ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet applicerar vi även detta på vår IT-miljö. Vår erfarenhet visar att skoldatorer ska … Läs mer Elevdatorer inför ht2016