Matematiska ekvationer i Google Docs

Har du någonsin behövt skapa matematiska ekvationer i en ordbehandlare så vet du att det inte är det lättaste om man inte har gjort det innan eller installerat ett tredjepartsprogram. Eftersom vi på Nacka gymnasium numera använder Google Apps for Education infinner sig självklart frågan hur matematiska funktioner kan skapas i ett Google Drive dokument. … Läs mer Matematiska ekvationer i Google Docs

Elevernas hemkatalog H: och I: stängs ner helt och hållet 2014-05-05

Enligt tidigare beslut ska Google Apps for Education (GAFE) ersätta http://www.edu.nacka.se. Det innebär att elevens personliga lagringsyta (H: och I:) i Nacka kommun kommer att ersättas av Googles tjänster för lagring (Google Drive). Fr o m 2014-05-05 kommer eleverna inte att kunna nå H: samt I: och därmed kommer de inte att komma åt filer som … Läs mer Elevernas hemkatalog H: och I: stängs ner helt och hållet 2014-05-05

Unos Uno – ett projekt att bekanta sig med för alla som sysslar med IT i skolvärlden

De flesta är nog överens om att datorer eller snarare någon form av enhet så som dator, platta, Chromebook eller liknande är en självklarhet i dagens skola. Tittar man på hela Sverige kan man konstatera att digitaliseringen av skolan har kommit olika långt beroende på vilken kommun eller skola man menar. Vissa kommunala skolor och … Läs mer Unos Uno – ett projekt att bekanta sig med för alla som sysslar med IT i skolvärlden