Elevernas hemkatalog H: och I: stängs ner helt och hållet 2014-05-05

Enligt tidigare beslut ska Google Apps for Education (GAFE) ersätta http://www.edu.nacka.se. Det innebär att elevens personliga lagringsyta (H: och I:) i Nacka kommun kommer att ersättas av Googles tjänster för lagring (Google Drive). Fr o m 2014-05-05 kommer eleverna inte att kunna nå H: samt I: och därmed kommer de inte att komma åt filer som de lagrat på sin filarea på webfolder.nacka.se.

Då ingen data kommer att automatiskt flyttas över till Google Drive måste eventuella filer (bilder, dokument m.m.) flyttas/skickas manuellt av eleven. För att underlätta flytten av elevernas filer och mappar har Nackas skolutvecklare tagit fram några instruktionsfilmer som tillsammans med Nacka gymnasiums egna instruktioner presenteras nedan.

Flytta data från H: till Google Drive d v s moln lagring:

* PC alt 1
PC alt 2
Mac

Flytta data från H: till datorns skrivbord d v s lokal lagring:

PC
Mac