Unos Uno – ett projekt att bekanta sig med för alla som sysslar med IT i skolvärlden

Unosuno_mellanDe flesta är nog överens om att datorer eller snarare någon form av enhet så som dator, platta, Chromebook eller liknande är en självklarhet i dagens skola. Tittar man på hela Sverige kan man konstatera att digitaliseringen av skolan har kommit olika långt beroende på vilken kommun eller skola man menar. Vissa kommunala skolor och friskolor har kommit väldigt långt medan andra har knappt börjat. Det kan bero på att det är inte så enkelt att datorisera skolans värld eftersom förändringen är mycket större än vad den från början verkar vara. Vilka utmaningar för med sig införandet av datorer i skolan? Vilka är de pedagogiska, tekniska och organisatoriska utmaningarna? Syns det i betygen att eleverna och lärarna har tillgång till datorer? Vad ska man undvika och vad ska man satsa på?

Skolans värld ska ju som bekant vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var hittar man då vägledande forskning när det gäller datorisering av skolan? Numera är svaret enkelt: Bekanta dig med projektet Unos Uno som har följt några skolor som infört en dator till varje elev. Projektet har pågått i flera år och följt elever, lärare och rektorer, gjort undersökningar, tolkat svaren, sammanställt, jämfört, diskuterat m m.. Resultatet är ytterst intressant och erbjuder en mängd information, tips och råd.

Vill du veta mer om Unos Uno, följ länkarna nedan:

Den senaste rapporten från 2013 finns här (PDF, öppnas i nytt fönster).

En bok framtagen av projektet som mer utförligt går igenom resultaten, ger råd, exempel m m (PDF, öppnas i nytt fönster).
OBS! Boken är i princip obligatorisk läsning för alla som på ett eller annat sätt arbetar med datoriseringen i skolan.

Unos Uno blogg

SKLs information om projektet

Edward Jensinger blogginlägg ang Unos Uno 

Stort tack till alla de som har arbetat med Unos Uno projektet och sammanfattat alla resultat. Äntligen kan debatten om datoriseringen i skolan lyftas till en högre nivå och där vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.