Information om återlämning av datorer & radering av elevkonton (elever i år 3 och IM)

Läsåret närmar sig sitt slut och det är dags för årets treor och IM-elever att göra följande:

 • Återlämna lånedator samt laddare till skolan
 • Ta backup på ditt Google-konto innan det raderas under sommaren (gäller inte IM).

Ang. återlämning av lånedatorer

Q: Vad ska återlämnas?

A: Årets treor och IM-elever ska återlämna sina lånedatorer med laddare till skolan. Inga utköp av elevdatorer är möjliga i år.

Q: När startar återlämningen?

A: För treor startar återlämningen vecka 22.  Det första tillfället är på tisdag 30/5. Alla återlämningstider är schemalagda klass för klass. Kontrollera ditt schema eller fråga din mentor om exakt återlämningstid.

För IM-elever startar återlämningen vecka 23. De två mest lämpliga dagarna är på onsdag 7/6 och på fredag 9/6.

Q: Hur går återlämningen till?

A: När det gäller treor kommer en tekniker ut till klassrummet under den schemalagda återlämningstiden, samlar in datorer med laddare och uppdaterar låneavtalen.

När det gäller IM-elever går de tillsammans med sin mentor/lärare till E001 och återlämnar datorer där.

Q: Finns det några andra återlämningstider än de schemalagda?

A: Ja, det är möjligt att återlämna datorn hos våra tekniker i rum E001 i princip redan nu under deras ordinarie öppettider. Teknikerna kommer även att hålla extra öppet i E001 fr.o.m. tisdag 30/5 t.o.m. fredag 9/6 mellan kl 9:00 – 16:00. Vi rekommenderar dock inte att elever väntar med återlämningen eftersom det lätt kan bildas långa köer vid E001 när hundratals elever vill återlämna sina datorer samtidigt. Eventuella klagomål ang. detta kommer att bemötas med ”Vad var det vi sa?”.

Q: Vad händer om eleven inte återlämnar datorn eller laddaren?

A: Enligt låneavtalet är den maximala självrisken 1 200 kr. Eleven eller föräldrarna kommer att betala följande:

 • Om datorn och laddaren är borta – 1 200 kr (maximal självrisk)
 • Om datorn är borta – 1 200 kr (maximal självrisk)
 • Om laddaren är borta – 400 kr (del av självrisk).

Dessutom spärras varje försvunnen dator vilket gör den oanvändbar oavsett var den befinner sig i världen.

Q: Hur ska en ej återlämnad dator eller laddare betalas?

A: Gör så här:

 • Gå till elevcafeterian och säg att du ska betala för antingen en dator (1 200 kr) eller en laddare (400 kr)
 • Betala kontant eller med kort
 • Ta med dig kvittot och gå till vår IT-tekniker i rum E001
 • Visa upp kvittot för vår tekniker. Han kommer i våra system skriva att allt är återlämnat/betalt, uppdatera låneavtalet samt märka kvittot.

Q: Vad händer om datorn eller laddaren är skadad när den återlämnas?

A: Detta bedöms av tekniker från fall till fall. Vanligt slitage medför inga kostnader. Är datorn fullständigt misshandlad kan det innebära att eleven/föräldrarna får betala för skadorna upp till 1 200 kr (den maximala självrisken), allt i enlighet med låneavtalet.

Q: Behöver datorerna rensas på något sätt av eleverna?

A: Nej, det gör vår tekniker.

Q: Vad händer om det finns privata (ej skolans) klistermärken på datorerna?

A: Dessa ska varsamt tas bort innan återlämning annars utgår en rengöringsavgift på 400 kr.

Q: Vad händer med de återlämnade datorerna?

A: Vissa kommer att användas i ytterligare ett år på Nacka gymnasium av IM-elever, vissa kommer att användas i ytterligare ett år på grundskolor i kommunen och resten kommer att fungera som lånedatorer vid service- och garantiärenden.

Q: Kan man få en kopia på uppdaterat låneavtal där det står att datorn är återlämnad?

A: Vi har ingen möjlighet att göra kopior på avtal i klassrummen under de schemalagda återlämningstiderna. Enklast blir det om eleverna själva tar en bild på de uppdaterade avtalen med sina mobiler.

Ang. radering av elevernas Google-konton

Q: Vilka elevkonton raderas under sommaren?

A: Det är elevernas (endast år 3) Google-konto (förnamn.efternamn@edu.nacka.se) som raderas. Allt som är kopplat till det kontot tas bort d v s allt som finns på elevernas Google Drive, Google Classroom, Gmail, YouTube m.fl.

Q: Hur kan elever ta backup på allt?

A: Eleverna kan använda tjänsten Google Takeout för att ta backup på allt. För instruktioner gör något av följande:

 • Kika på YouTube-filmen på https://youtu.be/NgsDb_P8_v4
 • Kika på samma YouTube-film på våra info-TV i elevcafeterian
 • Googla efter ”Google Takeout”, det finns hundratals instruktioner.

Q: Varför raderas de avgående elevernas Google-konton?

A: Skolan har ingen möjlighet att behålla avgående elevers Google-konton. Den rådande datalagstiftningen är tvingande och gamla elevkonton måste raderas.

Q: Kan raderade Google-konton återskapas?

A: Nej, allt raderas permanent.

Q: Vad händer om en elev glömmer att ta backup på sitt Google-konto?

A: Då är all data förknippad med kontot permanent borta.