Digitala prov med hjälp av DigiExam

Logga-Digiexam-nyEn modern skola där IT används dagligen som ett verktyg i pedagogikens tjänst behöver effektivisera vissa redovisningssätt som ofta används. Ett av dessa är provskrivning som traditionellt har genomförts med hjälp av papper och penna. Inget fel i det, det har ju bevisligen fungerat utmärkt förr. Dock är kraven från dagens skola lite annorlunda än tidigare.

Dagens ungdomar producerar de flesta av sina skolarbeten på digitala enheter så som datorer, plattor eller mobiler. Den enda gången de förväntas skriva för hand är vid ett provtillfälle vilket ungdomarna ogillar skarpt. Papper och penna erbjuder som bekant inte riktigt samma möjlighet till att rätta fel, flytta textstycken samt klippa och klistra som ett ordbehandlingsprogram gör. Elever är vana att producera långa texter digitalt och de allra flesta lärare föredrar att rätta text som de enkelt kan läsa. I vissa ämnen så som svenska, engelska, historia och liknande är därför prov skrivna digitalt att föredra. I andra ämnen så som matematik, fysik, kemi och liknande kan det fortfarande vara bättre att använda papper och penna även om de digitala alternativen erbjuder bra verktyg för att skriva formler, rita grafer m m.

Sedan c:a ett år tillbaka har Nacka gymnasium utvärderat systemet DigiExam som erbjuder fusksäkra, digitala prov på skolans samtliga enheter av typen Chromebook, PC och Mac oavsett om dessa är enheter som elever lånar från skolan eller s k BYOD (Bring Your Own Device). DigiExam har testats fram och tillbaka under överinseende av våra tre IT-kollegahandledare och följande fördelar gör att Nacka gymnasium har bestämt sig för att fortsätta med systemet:

  • Enkel administration av prov via webben
  • Fusksäker, blockerande klient för Chromebook, PC och Mac
  • Inget behov för avstängning av det trådlösa nätverket under prov
  • Anonym rättning d v s den rättande läraren ser inte vem som har skrivit provet
  • Möjlighet till att dela rättningen mellan flera lärare
  • Möjlighet till automatisk rättning på vissa frågetyper
  • Full offline funktionalitet vid problem med internetuppkoppling
  • Ständig vidareutveckling av nya funktioner som efterfrågas av lärare

 

Nationella prov

Innan påsklovet genomfördes ett första mindre nationellt prov via DigiExam på Nacka gymnasium. Ett femtiotal IM-elever skrev det nationella provet i svenska digitalt på sina Chromebooks och allt fungerade som det skulle. Snart är det dags för en större utmaning. I slutet av april kommer drygt 700 elever att samtidigt skriva nationellt prov i svenska via DigiExam. Det blir onekligen en spännande dag för alla inblandade elever och lärare samt för oss som är ansvariga för IT på Nacka gymnasium.