Nacka kommun följer Nacka gymnasiums exempel

Nacka_kommun_blue_logoNacka kommun har bestämt sig för att teckna kommunala licenser för Inläsningstjänst samt för Oribi Speak for Chrome. Vi på Nacka gymnasium applåderar detta då dessa tjänster har med framgång använts hos oss och det är en självklarhet att alla lärare och elever inom Nackas kommunala skolor ska få tillgång till samma fina digitala verktyg. Att det dessutom blir billigare för skolorna med en kommunal licens gör inte saken sämre.

Läs mer om Inläsningstjänst i vårt tidigare blogginlägg.

Läs mer om Oribi Speak for Chrome i vårt tidigare blogginlägg.