Oribi Speak for Chrome

unnamedNacka gymnasium har sedan en tid tillbaka en skollicens för ”Oribi Speak for Chrome”, ett tillägg till webbläsaren Chrome.

Oribi Speak kan används till följande:

 • få text på webbsidor uppläst
 • ljuda varje bokstav och läsa upp den text som skrivs i t ex Google Docs.
 • läsa upp text i PDF-filer och epub-filer (e-böcker)

Språk

Oribi Speak hanterar för närvarande 6 svenska röster med olika dialekter och ytterligare c:a 49 andra röster på ett flertal andra språk.

Automatisk installation

Oribi Speak for Chrome skickas f o m idag (2015-02-06) ut till alla Nacka gymnasiums elever samt lärare och installeras så fort eleverna/lärarna loggar in i vår Google Apps for Education domän från webbläsaren Chrome.

Detta sker helt automatiskt på en Chromebook. På en PC eller en Mac är installationen automatisk förutsatt att eleven/läraren är inloggad i Chrome. Läs mer om detta på Googles supportsida.

Manuell installation

Det går också att installera Oribi Speak manuellt.

Gör så här:

 1. Kör igång webbläsaren Chrome
 2. Logga in i vår GAFE-domän
 3. Gå till Chrome Web Store
 4. Klicka på ”För Nacka gymnasium” eller på ”För Nackas kommunala skolor”
 5. Installera tillägget ”Oribi Speak for Chrome” som visas där.

Inställningar

Efter installationen kan elever/lärare själva konfigurera allt så som språk, uppläsningshastighet, stänga av ljudning av bokstäver m m.

Standardinställningen med ljudning av bokstäver kan stängas av genom att göra följande:

 1. Högerklicka på den gröna Oribi Speak ikonen i övre högra hörnet av webbläsaren Chrome.
 2. Välj Alternativ i menyn som dyker upp.
 3. Stäng av ljudning av bokstäver samt uppläsning av varje skrivet ord.

Manualer

Läs mer om hur Oribi Speak for Chrome hanteras:

Kika på YouTube filmen nedan som visar hur Oribi Speak for Chrome fungerar.

Källa: Johanna Kristensson,  https://www.youtube.com/channel/UCGsbnck0ZNtDC72Ny9Pu_OQ

FAQ

Q: Varför skickas tillägget Oribi Speak for Chrome till alla elever/lärare per automatik?

A: På Nacka gymnasium gör vi allt vi kan för att underlätta hanteringen av IT för alla elever och lärare. Principen ”Keep It Short and Simple” gäller d v s det mesta som är komplext med IT ska förenklas på ett sådant sätt att det gynnar det pedagogiska arbetet på skolan.

Även om Oribi Speak lämpar sig bäst för elever med behov av kompensatoriska hjälpmedel kan tillägget med fördel användas i vanlig språkundervisning. Rösterna som används kommer från välkända Acapela och är högkvalitativa.

Lärare behöver tillgång till tillägget för att veta hur det fungerar och för att testa hur den kan användas i t ex språkundervisningen. Dessutom bör alla lärare känna till de vanligaste kompensatoriksa hjälpmedlen som Nacka gymnasium förfogar över. Läs mer om våra digitala lärverktyg.

Yttrligare en orsak är att vi på Nacka gymnasium testar automatisk distribution av appar och tillägg till webbläsaren Chrome å grundskolornas räkning. Erfarenheter från gymnasiet sprids till andra skolor och gynnar alla elever och lärare i kommunen.

Q: Kommer fler appar eller tillägg att skickas ut och installeras automatiskt i framtiden?

A: Om det behövs, absolut.