FAQ ang IT på Nacka gymnasium inför skolstart ht2015

NackaAAD_7789Som vanligt vid starten på ett nytt läsår har nya elever och föräldrar frågor om skolan. Vissa av dessa frågor handlar om IT och besvaras i denna, årligen återkommande FAQ.

Q: Får elever på Nacka gymnasium låna en dator från skolan?
A: Ja, vi har ett utbyggt one-to-one koncept vilket innebär att varje elev har tillgång till en dator. Det kan antingen vara en egen bärbar lånedator, en dator i en datorvagn eller en stationär dator.

Q: Vem äger datorn?
A: Det är skolan som äger datorn. Eleven får förmånen att låna en bärbar dator från skolan under den tid eleven studerar på Nacka gymnasium. Datorn förblir skolans egendom under hela den tiden och ska återlämnas till skolan i slutet av studierna eller när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

Q: Vem ansvarar för datorn?
A: Det är alltid eleven/vårdnadshavarna som ansvarar för datorn f o m det ögonblicket datorn lånas av eleven t o m det ögonblicket då datorn återlämnas till skolan. Ansvaret beskrivs i det låneavtal som upprättas med eleven/vårdnadshavarna som delas ut i början av terminen.

Q: Hur många datorer har Nacka gymnasium?
A: Det varierar från år till år men under läsår 2014/2015 hade vi tillgång till c:a 2400 enheter (datorer, Chromebooks och plattor) för våra 2100 elever och 230 personal.

Anledningen till att vi hade fler enheter än användare är enkel, de elever som har en bärbar dator behöver ibland extra kraft för att arbeta med bildbehandling, CAD, film- och musikproduktion. För detta ändamål finns datasalar med kraftfulla, stationära PC workstations eller iMacs.

Q: Vilka datorer får elever som börjar i ettan ht2015 låna?
A: Det beror på klass och inriktning som eleven har valt. De allra flesta elever får låna en Lenovo ThinkPad Chromebook 11e (clamshell öppning, ej Yoga).

Några få klasser med specialbehov (SM1, TI1, TT1 och TD1) får låna en Lenovo ThinkPad 11e PC (clamshell öppning, ej Yoga).

IM-klasser får låna en Chromebook.

Q: Är det hållbara datorer?

A: Ja, särskilt modellerna Lenovo ThinkPad Chromebook 11e och Lenovo ThinkPad 11e PC är specialbyggda för att hålla i skolmiljö. Läs mer om just dessa modeller på http://www.nackagymnasium.info/it-blogg/aktuellt/elevdatorer-infor-ht2015/

Q: Hur länge får en elev låna en dator?
A: Så länge eleven är inskriven på Nacka gymnasium d v s i de flesta fall under tre år. Datorn ska återlämnas när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

När det gäller IM-elever får de låna datorer i ett år i taget p g a deras ettåriga studieplan.

Q: Måste eleven återlämna datorn under lov så som sommarlov, höstlov och sportlov?
A: De allra flesta elever har en treårig studieplan på Nacka gymnasium och kan disponera sina datorer fritt under den tiden. Ingen återlämning under lov behövs.

IM-elever har en individuell studieplan under ett år och får därför återlämna lånade datorer vid läsårets slut d v s i början av sommaren.

Q: Upprättas ett låneavtal med eleven/vårdnadshavarna?
A: Ja. Avtalet delas ut i början av terminen och eleverna/vårdnadshavarna får ta ställning till om de vill låna en dator från skolan. Avtalet reglerar elevens/vårdnadshavarnas ansvar för den lånade datorn.

Q: Kan elever installera egna program på datorerna?
A: Ja, så länge det handlar om freeware, shareware eller program som eleven själv har en giltig licens till. Inga piratkopierade program får förekomma på skolans datorer.

Q: Kan man köpa loss datorn i slutet av sina studier?
A: Ja, skolan informerar om utköp innan läsåret är slut . Om datorn inte ska köpas återlämnas den till skolan. Eventuella skador som inte beror på normalt slitage debiteras eleven/föräldrarna utifrån villkoren i låneavtalet.

Q: Kan man använda en egen dator i skolan?
A: Absolut. BYOD (Bring Your Own Device) går alldeles utmärkt att använda på Nacka gymnasium. Det enda kravet vi ställer är att enheten har stöd för webbläsaren Chrome så att Google Apps for Education samt Google Classroom fungerar smärtfritt.

Det enda kruxet är att inga av skolan licensierade program får installeras på privata datorer vilket innebär att elever i vissa klasser med specialbehov (SM1, TI1, TT1 och TD1) där program så som Photoshop, Premiere, CAD och liknande används gör bäst i att låna en dator från skolan.

Q: Finns det några försäkringar?
A: Nej, Nacka gymnasium har tagit beslutet att inte erbjuda skoldatorförsäkringar.

Försäkringsbolagen skyr skoldatorer som elden och erbjuder i dagsläget dyra och värdelösa försäkringar. Vi uppmanar alla elever/föräldrar att se över sina egna hemförsäkringar där s k drulletillägget/drulleförsäkringar oftast ingår och täcker långt mycket mer än vad skoldatorförsäkringar gör.

Q: Vad händer om datorn blir skadad?
A: Alla skador ska omedelbart rapporteras till skolan. Eleven tar med sig dator till skolan och besöker vår IT-tekniker, Johan Rydén i rum E001 under hans ordinarie öppettider som är:

Måndag 13.00 – 16.00
Tisdag 09.00 – 11.00
Onsdag 09.00 – 11.00
Torsdag 09.00 – 11.00
Fredag 13.00 – 15.00

Garantiskador repareras av vår tekniker eller våra leverantörer. Skador som är orsakade av ovarsamhet, klantighet, brist på omdöme samt slarv bekostas av eleven/vårdnadshavarna. Detta regleras i det låneavtal som varje elev får med sig hem vid terminsstart.

Q: Vad händer om en dator blir stulen?
A: Alla stölder ska omedelbart rapporteras till skolan. Eleven besöker skolans IT-chef, Martin Kuczynski som tillsammans med eleven upprättar en polisanmälan. Eventuellt eget ansvar varierar från fall till fall.

Q: Kan eleven/vårdnadshavarna bli tvungna att bekosta skador/stölder som drabbar skolans datorer?
A: Ja. En dator är ett läromedel och ska hanteras med det ansvar som lån av någon annans utrustning påbjuder. Exakt vad som gäller står i det låneavtal som eleverna i ettan får med sig hem för påskrift.

Q: Kan man tacka nej till en lånedator från skolan?
A: Självklart. BYOD (Bring Your Own Device) går alldeles utmärkt att använda på Nacka gymnasium. Det enda kravet vi ställer är att enheten har stöd för webbläsaren Chrome så att Google Apps for Education samt Google Classroom fungerar smärtfritt.

Det enda kruxet är att inga av skolan licensierade program får installeras på privata datorer vilket innebär att elever i vissa klasser med specialbehov (SM1, TI1, TT1 och TD1) där program så som Photoshop, Premiere, CAD och liknande används gör bäst i att låna en dator från skolan.

Q: Har ni bra trådlöst nät på Nacka gymnasium?
A: Ja, vi har uppgraderat vårt datanätverk i omgångar under 2011/2012/2015. Full trådlös täckning råder i hela skolan. Se bilder från uppgraderingen på http://www.nackagymnasium.info/it-blogg/uncategorized/uppgradering-av-natverket/

Q: Är det trådlösa nätverket fritt d v s kan jag ansluta min egen telefon, platta eller dator?
A:  Det trådlösa nätverket Nackakommun_BYOD är förbehållet skolans elever och personal och kräver registrering d v s inloggning med användarnamn och lösenord. En registrerad enhet har 30 dagars bäst före datum i systemet. Om enheten används dagligen räcker det med en enda registrering under ett läsår då 30 dagars period gäller från den allra senaste gången som enheten har använts i skolan. En elev kan registrera max två stycken enheter kopplade till elevens konto. Chromebooks samt PC-datorer lånade av skolan räknas inte in i den kvoten utan endast BYOD-enheter.

Q: Övervakar ni nätverket och datorerna?
A: Självklart.

Q: Vilka program kommer att finnas installerade på datorerna?
A: Det beror på vilken dator man lånar samt vilken klass/inriktning man har valt. Alla program som behövs för att klara studierna på Nacka gymnasium kommer att finnas tillgängliga.

Q: Kan man skiva ut från datorerna?
A: Helst inte, oavsett vad de vuxna säger. Året är 2015, vi använder Google Apps for Education samt Google Classroom där delning av alla typer av filer och dokument är snabb och smärtfri så varför ska man på bekostnad av naturresurser redovisa någonting på papper som i alla fall förr eller senare med största sannolikhet hamnar i papperskorgen? Utskrifter är så 1990 😉

För de sällsynta fall där utskrift av elevredovisningar är välmotiverade och där inga andra redovisningsalternativ är möjliga finns skrivare att tillgå. Exakt hur man skriver ut som elev kommer att presenteras av mentorer i början av läsåret.

Q: Vilka Internetbaserade tjänster används på Nacka gymnasium?
A: Vi använder Google Apps for Education, Google ClassroomSchoolsoft samt DigiExam.

Google Apps for Education erbjuder en komplett Internetbaserad miljö som utgör ett modernt IT-verktyg i pedagogikens tjänst. Google Classroom är ett verktyg som ingår i Google Apps for Education där lärare skapar virtuella klassrum och delar ut planeringar, kursmaterial samt arbetar med övningar.

Schoolsoft som är ett elevadministrativtsystem används för schema, frånvarorapportering, omdömen, betyg och viss kommunikation med föräldrar/elever.

DigiExam är ett system som används för fusksäkra, digitala prov där PC, Mac eller Chromebook kan användas även om dessa är elevernas egna enheter d v s BYOD.