Varför är Chromebook en optimal skoldator?

samsung-chromebook-frontview-300x190Nacka gymnasium satsar på nya Chromebook som den primära elevdatorn för elever som börjar hos oss höstterminen 2013. Chromebook tillsammans med Google Apps for Education erbjuder en robust plattform som är optimal för användning i skolan. Värt att påpeka är att några klasser med specialbehov kommer att få låna bärbara PC men eftersom de kommer att arbeta i Google Apps for Education blir skillnaden i användning inte så stor.

Varför Chromebooks?

Erfarenhet visar att skattefinansierad verksamhet så som skola behöver enkla, tillförlitliga och kostnadseffektiva IT-lösningar. I princip borde KISS-metoden d v s Keep It Short and Simple appliceras på alla IT-satsningar i skolan.

Hittills har de lösningar som erbjudits den svenska skolan ofta varit hämtade direkt från industrin och inte alls anpassade till den verksamhet som bedrivs. Detta håller nu på att ändras inte minst tack vore den ur ett skolperspektiv misslyckade satsningen som bl a Stockholm stad har gjort.

Försöker man applicera en standardiserad PC-miljö på en skola med Windows som operativsystem möts man oftast av en mängd utmaningar som utan egen IT-personal på plats kan vara svåra att lösa. Ständig patchning, uppgraderingar, serverunderhåll, skrivarstrul, licensköp m m kan få den lugnaste läraren att gå i taket och stjäla onödigt mycket tid från lektioner. Men Apple då? Ja de har visserligen lyckats något bättre ur ett pedagogisk synvinkel men tyvärr till ett pris som en skattefinansierad verksamhet har svårt att bära. Jämför man TCO (Total Cost of Ownership) mellan en PC och Mac miljö hamnar de inte långt ifrån varandra. Skolpengen, i princip den enda inkomstkällan skolan har, höjs ytterst motvilligt av politiker och är sällan kopplad till behovet av bl a datorisering. Med andra ord om en skola vill upprätthålla sin kärnverksamhet d v s erbjuda bästa möjliga utbildning för sina elever är det svårt att fullt ut satsa på PC eller Mac miljö utan att nagga i kanten de resurser som behövs på annat håll. I slutändan vad är viktigare för en elevs framgång i sina studier, en duktig lärare eller en schyst dator?

Varför är en Chromebook en optimal skoldator?

I USA där Chrombook har använts i skolvärlden några år är tongångarna ytterst positiva. Lärarna och eleverna är mer än nöjda och ser Chrombook tillsammans med Google Apps for Education som ett optimalt verktyg i pedagogikens tjänst. Några av anledningarna till varför Chrombook passar en skola presenteras nedan.

Vad är Chrome OS?

Chromebook – Hastighet

Chromebook – Synkronisering

Chromebook – Anslutning

Chromebook – Säkerhet

Chromebook – Uppdateringar

Chromebook – Apps

Taggar: , ,