Omdirigering av elevernas e-post görs 31/1

Hej alla elever (och lärare)!

Som annonserat tidigare kommer en omdirigering av elevernas e-post att göras idag 31/1. Det innebär att e-post skickad till elevernas edu e-postadresser inte längre kommer att hamna i det gamla systemet epost.nacka.se utan i Gmail i GAFE (Google Apps for Education). Efter omdirigeringen är det alltså Gmail i GAFE som ska användas av eleverna för att skicka och ta emot e-post.

Omdirigeringen kan innebära kortvariga störningar på leveransen av elevernas e-post.

Vill du veta mer om övergången till GAFE besök Nacka kommuns inspirationssida samt http://goo.gl/RDxDbJ.