Uppgradering av nätverket

Dagens moderna skola där datorer, surfplattor och smarta telefoner hör till vardagen ställer höga krav på ett välfungerande datanätverk och tillgång till Internet. Den formidabla explosionen av antalet Internettörstande enheter som används i Nackas skolor har överraskat kommunledningen samt IT-enheten och överbelastat Nackas gemensamma, till åren komna, trådlösa och trådbundna nätverk.

Förutom de flaskhalsar som har lokaliserats centralt är det av yttersta vikt att skolornas egna lokala datanätverk fungerar bra. Det är därför dags för det tredje och sista steget av uppgraderingen av Nacka gymnasiums nätverk. I början av år 2013 (c:a vecka 9), ska det trådlösa nätet i hus A, C, D och F uppgraderas till samma moderna standard som ni finner idag i hus E.

Efter uppgraderingen kommer samtliga lokala flaskhalsar att vara borta på Nacka gymnasium men en hel del arbete återstår hos Nacka kommun. Vår förhoppning är att kommunen kommer att uppgradera sina egna centrala enheter så att en ännu större förbättring avseende hastigheten och tillförlitligheten ska märkas i samtliga datanätverk.

Under 2012 har Nacka gymnasium genomfört två av tre steg i den totala uppgraderingen av det trådbundna och trådlösa nätverket. Följande har gjorts:

Steg 1:

  • Fiberlänken mot stadshuset (Internet) uppgraderades från 100Mbps till 1000Mbps
  • Nya fiberkablar har dragits mellan alla korskopplingsskåp i våra hus
  • Det gamla trådlösa nätverket i hus E har byts ut mot ett nytt modernt trådlöst nätverk

Steg 2:

  • Samtliga gamla switchar har bytts ut mot moderna varianter
  • Helt ny, strukturerad kabeldragning har gjorts i samtliga korskopplingsskåp.

Se bilder från steg 2 av uppgraderingen nedan. Kan du gissa vilka av bilderna som visar före och efter?

KK NB01 A-huset

KK NA01 E-huset

KK NE01 D-huset

KK NF01 C-huset