Ändring av trådlösa nätverk på Nacka gymnasium

AreYouWirelessSnart kommer det fria trådlösa nätverket “Nacka_Internet” i Nacka kommun att stängas ner och ersättas av två andra trådlösa nät “Nackakommun_BYOD” och “Nackakommun_Guest”. De nya näten kommer att vara säkra d v s vem som helst kommer inte att kunna använda dem. Ett användarnamn och lösenord kommer att krävas för anslutning (Nacka-konto). Det trådlösa nätet “Nacka” kommer att finnas kvar.

Förändringen kommer att innebära följande för elever och lärare på Nacka gymnasium:

  • Alla skolans bärbara, domänanslutna PC-datorer påverkas inte utan fortsätter att använda det trådlösa nätet “Nacka” som vanligt. Användarna behöver inte göra någonting. Inga extra användarnamn eller lösenord kommer att behövas eftersom säkerheten sköts centralt.
  • Alla skolans Chromebooks kommer via centralt managerade policies att konfigureras om så att de använder det trådlösa nätet “Nackakommun_BYOD”. Användarna behöver inte göra någonting. Inga extra användarnamn eller lösenord kommer att behövas eftersom säkerheten sköts centralt.
  • Alla andra enheter så som skolans bärbara Mac-datorer, privata enheter (datorer, plattor, smartphones m fl) kommer i fortsättningen att använda nätet “Nackakommun_BYOD”.

Nätet “Nackakommun_BYOD” kommer att kräva registrering av enheten. Registrering görs med användarnamn + lösenord (Nacka-konto) när enheten ansluts till nätet. Efter detta är enheten registrerad i nätverket (registreringen gäller tills vidare). Enheter som inte varit aktiva tas bort efter 30 dagar och måste därefter registreras på nytt.

  • Elever: tillåts 2 registrerade enheter
  • Personal: tillåts 5 registrerade enheter

Bakgrund

Nacka kommun har historiskt sett haft ett helt öppet trådlöst nätverk, ”Nacka_Internet”. Det innebär att vem som helst som är inom nätverkets räckvidd kan använda nätverket. Antalet anslutna till nätverket har under det senaste året ökat från ca: 7000 till över 13 000. Anmälningar om skadlig kod och otillåten nedladdning av upphovsrättsskyddat material från ”Nacka_Internet” har också ökat kraftigt.

Förändringen görs för att stävja missbruk samt för att säkerställa att kommunens bandbredd och nätverkskapacitet används av rätt personer d v s Nacka kommuns personal och elever.

Övrigt

För mer information se nyhet i Schoolsoft där bifogade filer med instruktioner finns. Schoolsoftnyheten kommer att uppdateras så fort ny information från kommunens IT-enhet dyker upp.