Om oss

Välkommen till Nacka gymnasiums bibliotek!

Vi som jobbar här heter Elisabet, Emil och Karin.

Vi hjälper dig bland annat med att:

  • söka information till skolarbeten
  • värdera källor
  • hitta bra böcker
  • skaffa ett Legimuskonto om du har svårt att läsa tryckt text

Biblioteket på Nacka gymnasium är en pedagogisk resurs för skolans elever och personal. Vårt uppdrag formas utifrån skolans styrdokument och Nacka gymnasiums mål och behov:

Måldokument 2023/24 NG bibliotek (pdf)

Vill du hålla lite koll på vad vi sysslar med? Följ oss i så fall gärna på Instagram:

Hitta till oss

Biblioteket ligger centralt i skolan. Du hittar till oss via skolans huvudentré och trappan upp från Ljushallen.

I biblioteket finns böcker, tidskrifter, datorer, skrivare och trådlöst nätverk. Vi har gott om studieplatser, ett större och ett mindre grupprum och dessutom ett tyst studierum, som är tillgängligt även när biblioteket har stängt.

Längst in i biblioteket finns en digital skrivtavla, som du kan använda när du söker information till skolarbeten.

Bild från biblioteket, med bokhyllor och en läsfåtöljer som det sticker ut ett par ben ifrån

Vi har öppet:
Måndag till torsdag kl. 8.30–16.00
Fredag 8.30–14.45

Vår adress är:
Nacka gymnasium
Biblioteket
Griffelvägen 17
131 56 Nacka

Ring oss:
08-718 8126

Mejla oss:
biblioteket.ng@nacka.se

Dina skolbibliotekarier

När vi inte är ute i klassrummet hittar du oss i biblioteket. Vi hjälper dig att hitta bra böcker och relevant information.

Elisabet Brandberg, bibliotekarie
E-post: elisabet.brandberg@nacka.se

Emil Johansson, bibliotekarie
E-post: emil.johansson@nacka.se

Karin Mossed, bibliotekarie
E-post: karin.mossed@nacka.se

För att vi ska kunna ha möten och lektioner kan biblioteket tillfälligt vara obemannat, eller bemannat av annan personal.

Utmärkelser

Skolbibliotek i världsklass

I april 2022 tilldelades vi, för tionde året i rad, utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Utmärkelsen delas ut av Akademikerförbundet DIK, för att inspirera fler skolor till att ta vara på skolbibliotekariernas kompetens. Utmärkelsens slogan är: “En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien!”

Årets skolbibliotek 2012

2012 tilldelades vi utmärkelsen Årets skolbibliotek. Den delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Juryn lade särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • en målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov.

Juryns motivering löd…

“Skolbiblioteket på Nacka gymnasium utmärks av en dynamisk, pedagogisk verksamhet. Skolbibliotekarierna bedriver ett målinriktat arbete med att utveckla elevernas informationskompetens och satsar offensivt på att främja elevers läsning. Detta arbete görs tillsammans med skolans lärare och elever samt med skolledningens aktiva stöd. Biblioteket visar prov på nytänkande där utvecklingsområden anpassas till ny teknik och pedagogik. Biblioteket har en självklar plats i skolans digitala satsning och är en uppskattad resurs för Nacka gymnasiums elever.”