Vetenskapligt skrivande

Nationalencyklopedin (NE) definierar vetenskap så här: 

organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Detta kan ske genom att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t.ex. dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat.

Information är vetenskaplig när den bygger på forskning. Vetenskaplig information kan presenteras av forskare i olika former, t ex artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, uppsatser och avhandlingar.
Vetenskaplig information kan också presenteras i andrahandskällor, till exempel i populärvetenskapliga artiklar skrivna av journalister.

Att skriva en vetenskaplig uppsats

Vetenskapliga uppsatser ska se ut på ett visst sätt, men det kan variera – det finns olika strukturer, referenssystem med mera. Olika handledare och lärare kan ge olika instruktioner, men du kan också fråga oss i biblioteket om hjälp med att referera, citera och skriva källförteckningar.

Vill du veta mer om vetenskapligt skrivande? Då rekommenderar vi de här länkarna:

Studiehandböcker

Det finns två studiehandböcker som lärare på NG har sammanställt. Samhällskunskapslärarna har skrivit Studiehandbok. Rapportskrivning i samhällskunskap och lärarna på SB-programmet har skrivit Vetenskapsteori och metod. En studiehandbok. Välkomna att ladda ner handböckerna eller att komma till biblioteket och bläddra i dem.

Bild på framsidan till studiehandboken

Vetenskapligt material

Science in Context
En naturvetenskaplig databas på engelska.

Global Issues In Context
En samhällsvetenskaplig databas på engelska.

DiVA
Ett digitalt arkiv över svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Materialet finns ofta fritt tillgängligt i fulltext.

SwePub
En databas som samlas vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Materialet finns ofta fritt tillgängligt i fulltext.

forskning.se
En nationell webbplats med artiklar om aktuell forskning inom olika ämnen.

SBU
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Här hittar du rapporter om hälso- och sjukvård, till exempel utvärderingar av vilka effekter olika metoder har.

PLoS One
Forskning inom naturvetenskap och medicin.

Google Scholar
En tjänst från Google där du kan söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter.

Springer Link
En sida som samlar tidskrifter, e-böcker och annat vetenskapligt material från olika ämnesområden, varav en hel del finns tillgängligt i fulltext.

Research gate
En sida för att hitta och dela med sig av forskning. En del material finns i fulltext, annat inte.

Arxiv
Akademiska open access-artiklar inom ämnen som fysik, matematik, datavetenskap, biologi, ekonomi och teknik.