Informationssökning

Innan du börjar

Du vill komma igång och hitta information – bra! Ett tips är att börja med att ställa några viktiga frågor:

  • Vilka begrepp används inom ditt ämne?
  • Finns det aktuell forskning?
  • Vilka forskare/experter uttalar sig?
  • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan?
  • Finns det organisationer som är aktiva i frågan?

Svaren på frågorna kan sedan användas som söktermer i Google, bibliotekskataloger och andra söktjänster eller när du söker vidare genom att gå direkt till olika webbplatser.

När du är i full gång

När du söker efter källor till ett arbete på gymnasiet, eller googlar i största allmänhet, tänk på att vara källkritisk! Läs vår sida om Källkritik och sökkritik.

Tänk dessutom upphovsrätt och plagiat redan när du söker källor. Om du inte öppet redovisar vilka källor du faktiskt använder riskerar du att plagiera. Skriv därför alltid upp vilka källor du använder och börja referera redan när du samlar in informationen.

Bild med bubblor som nämner olika medietyper, och texten Google i mitten

Tips och trix

Två små tecken kan göra stor skillnad för din informationssökning! Det handlar om citattecken (“”) och asterisk (*).

Frassökning med citattecken

Med citattecken kan du göra en frassökning. Du säger då att orden inom citattecknen ska vara bredvid varandra och i precis den ordningen, till exempel “konsekvenser av covidpandemin” eller “Karin Nilsson”. Genom att använda citattecken gör du sökningen smalare och ska därför då färre träffar. Det här knepet funkar i många databaser, men inte i alla, och kan även vara användbart i sökmotorer som Google.

Trunkering med asterisk

Med asterisk trunkerar du. Genom att sätta en asterisk i slutet på ett ord säger du att du vill ha med alla ord som börjar på ett visst sätt, till exempel covid* för att få både covidpandemin, covidvirus och alla andra ord som börjar på covid. Det här kan också vara användbart för att få med olika böjningar av ett ord, till exempel virus* för att också få träffar på viruset, virusen, virussäsong etc. Genom att använda asterisk gör du sökningen bredare och ska därför då fler träffar. Det här knepet fungerar inte i alla databaser, men testa! (Ibland går det också att trunkera i början av ett ord, eller till och med i mitten.)

Fastna inte i Google!

Det vanligaste sättet att söka information idag är via Google. Fördelen är att det går lätt och snabbt att söka. Nackdelen är att många användbara källor inte finns med i Googles träfflista. På Nacka gymnasium har elever och personal därför gratis tillgång till flera betaltjänster: Digitala resurser.

Olika källor har olika fördelar och nackdelar. Vilka källor du bör använda beror på ditt syfte, men genom att använda flera olika sorters källor når du en högre nivå i ditt arbete. Du visar att du kan informationssökning och att du har läst in dig ordentligt på vilka slags källor som finns i ditt ämne.

Skaffa dig förkunskaper med uppslagsverk

Ju mer du vet om ett ämne, desto enklare blir det att söka och kritiskt granska information. Ett uppslagsverk gör att du snabbt kommer in i ämnet. Exempel på digitala uppslagsverk är Nationalencyklopedin (NE), Britannica och Wikipedia. Uppslagsverk är även bra att använda för definition av centrala begrepp.

Faktaböcker

Du kan själv söka böcker i Nacka gymnasiums bibliotekskatalog eller leta upp ditt lokala folkbiblioteks katalog på nätet. Ibland lånar även specialbibliotek ut till allmänheten.

Ämnesdatabaser

Biblioteket har tillgång till specifika ämnesdatabaser på svenska och engelska som är uppdaterade och till viss del kvalitetsgranskade av experter eller en redaktion. Dem hittar du här: Digitala resurser.

Media

I tidnings- och tidskriftsartiklar hittar du allt ifrån korta nyhetsnotiser till längre artiklar. Ny forskning presenteras ofta via pressmeddelanden i tidningar. I databasen Artikelsök kan du söka längre artiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter. När du hittat en artikel som matchar ditt ämne, titta vilka ämnesord som använts för att tagga artikeln och använd dessa ord när du söker vidare.

Många radioprogram om aktuella ämnen finns tillgängliga som podcasts, till exempel P3 Dokumentär, Vetandets värld och Konflikt.

Myndigheter och organisationer

Myndigheter och organisationer har ofta bra webbplatser med ny forskning och aktuell statistik. Om du till exempel söker statistik över arbetslösheten i Sverige kan det vara bättre att gå direkt till Statistiska centralbyråns webbplats än att börja söka i Google.

Forskning

Forskning presenteras ofta som vetenskapliga artiklar, rapporter eller avhandlingar. Mycket av det vetenskapliga materialet kommer man endast åt om man är knuten till ett universitet eller högskola, men det finns också öppna arkiv som DiVA och forskning.se. Fler ingångar till forskning kan vara myndigheters material och pressmeddelanden från media. Fler länkar hittar du här: Vetenskapligt skrivande.

Fråga oss!

Du kan alltid fråga oss i biblioteket om hjälp med informationssökning. Kom ihåg att:

Bild med Gaimans citat och bibliotekshyllor i bakgrunden
“Google can bring you back 100 000 answers. A librarian can bring you back the right one.” – Neil Gaiman