Sök böcker

I vår katalog kan du se vilka böcker som finns inne hos oss:
Nacka gymnasiums bibliotekskatalog

Du kan också söka efter böcker på folkbiblioteken i t.ex. Nacka, Stockholm eller Värmdö:

I den nationella bibliotekskatalogen Libris kan du se vilka böcker som finns på svenska högskolebibliotek, forskningsbibliotek och specialbibliotek, samt på en del folkbibliotek. Du kommer också åt en hel del böcker och rapporter i fulltext via Libris, vilket innebär att du kan ladda ner och läsa hela texten:

Libris