Källkritik, källtillit och sökkritik

Källkritik

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att du ska klara dina studier, men också för att hantera det informationsflöde som du möter utanför skolan.

Det bästa sättet att upptäcka felaktig och vinklad information är att använda flera oberoende källor och jämföra med varandra. Du kan också ta hjälp av Skolverkets checklista med källkritiska frågor:

Vem står bakom informationen?

 • Är det en myndighet? Är det en organisation?
 • Är det ett företag? Är det en privatperson?
 • Är det någon som kan ämnet?
 • Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

 • För att informera om något? För att luras?
 • För att sprida en åsikt?
 • För att sälja något? För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

 • Har den kontaktinformation?
 • Har den fungerande länkar?
 • Har den trovärdiga källhänvisningar?
 • Har den senast granskad-datum?

Kan du få information från andra ställen?

 • Har du jämfört med vad du redan vet?
 • Har du jämfört med andra källor?

Källtillit

“Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på”, säger Olof Sundin i en intervju på Internetstiftelsens webbplats.

Källtillit handlar om förståelse för olika processer i samhället, t.ex. hur journalister och forskare arbetar. När du fördjupar din källtillit kan du lättare avgöra om en källa är värd att litas på, och därför lägga tid på att hämta in kunskap i stället för att kritisera källan. Läs mer hos Högskolan i Borås.

Sökkritik

Sökkritik innebär att man har ett kritiskt förhållningssätt till de söktjänster vi använder, inte bara till enskilda källor. En sökmotor som Google rangordnar och filtrerar sökresultatet utifrån olika algoritmer. Algoritmer påverkar alltså vad du nås av för information. Här är några exempel:

 • De träffar du får beror på vilka sökningar du har gjort tidigare – och på vem Google tror att du är! Det handlar bland annat om din ålder, ditt kön och dina intressen, som avgörs utifrån dina sökningar och sedan påverkar framtida sökresultat. Du får alltså inte samma träffar som någon annan.
 • Antalet länkar till och från en sida är en av många faktorer påverkar den så kallade rankningen av sökresultaten. Även antalet besökare på sidan påverkar.
 • Genom olika knep (sökmotoroptimering) försöker företag hamna högre upp i träfflistan
 • Annonser blandas med “riktiga träffar” – ser du vilka som är vilka?

Var alltså kritisk till vilka träffar du får – och varför. I inställningarna för Google kan du påverka vilka data som lagras om dig eller rensa lagrade data. Då påverkas dina sökresultat mindre av vad du har sökt på tidigare.

Fråga oss gärna på biblioteket om fler ingångar till att söka information. Du vet väl att du som elev har gratis tillgång till flera digitala databaser som kan hjälpa dig i skolarbetet?

Uppdaterad 2024-01-05