MIK – Medie- och informationskunnighet

På biblioteket har vi ett uppdrag och ett särskilt ansvar att stärka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK). MIK innebär bland annat:

 • att förstå mediers roll i samhället och hur de påverkar oss (mediekompetens)
 • att kunna hitta och analysera relevant information (informationskompetens)
 • att kunna värdera information med kritisk blick (källkritik)

Företeelser och begrepp som artificiell intelligens, “alternativa fakta” och “fake news” samt verktyg som ChatGPT gör att det är viktigare än någonsin att förstå hur medier fungerar och att kunna avgöra om en nyhet är trovärdig eller inte.

Läs mer hos Mediemyndigheten.

Av Regionbibliotek Västerbotten – Eget arbete, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126786620

MIK-resurser för lärare

I Skolverkets kommentarmaterial om digitalisering i gymnasieskolan nämns MIK som en viktig del i elevernas digitala kompetens. Här har vi samlat material för dig som lärare att använda:

 • MIK för mig är en sida från Statens medieråd, med korta lektioner på många olika teman. Statens medieråd ingår från 2024 i den nybildade Mediemyndigheten. Statens medieråd har flera resurser för pedagoger.
 • Det nationella nätverket MIK Sverige, där bland annat Skolverket och Statens medieråd ingår, samlar olika MIK-resurser på sidan MIK Sveriges kunskapsbank.
 • Skolverket har ett stort material kring MIK, t.ex. Råd om Chat GPT och liknande verktyg.
 • Källkritikbyrån tillhandahåller användbara guider, debattartiklar och granskningar av virala fenomen som misstänks vara falska.
 • Publicistguiden från Statens Medieråd (uppdaterad 2023). En guide som syftar till att beskriva vad journalistik är, samt hur journalister bör arbeta gällande upphovsrätt och kritisk informationssökning.
 • Mediekompass. Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna). Här finns lektionstips relaterade till aktuella händelser i media.
 • Forum för levande historia: Källkritik, historiebruk och rasism. I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.
 • Internetkunskap.se behandlar internetsäkerhet för en vuxen målgrupp, under rubriken ”Bli en mer medveten internetanvändare”. Avsändaren är Internetstiftelsen.
 • UR Play finns flera filmer om källkritik, källtillit och källmedvetenhet.

Uppdaterad 2024-01-05