Digitala resurser

Här samlar vi digitala resurser som vi rekommenderar och tipsar om när vi är ute på lektioner. Flera av dem når du även utanför skolans nätverk. Kontakta oss om du har frågor, vi hjälper dig gärna!

Nationalencyklopedin (NE)

NE är ett digitalt uppslagsverk, perfekt för att bilda sig en första uppfattning om ett ämne. Du når NE via skolans unika länk. Den hittar du här:

  • I SchoolSoft, under rubriken FILER & LÄNKAR.
  • I webbläsaren Chrome, i ”Bokmärken för utb.nacka.se”, om du använder skolans Chromebooks och PC eller en egen dator där du har knutit din Chrome-profil till skolmejlen.

Du kan också skapa ett konto på NE. Välj då ”Registrera med Google” och använd din skolmejl för registreringen. Sedan kan du logga in på NE från vilken dator som helst, även utanför skolan.

Andra ämnesdatabaser och uppslagsverk

Alex
Ett författarlexikon över svenska och internationella författarskap.

Britannica School
Engelskspråkigt uppslagsverk.

Landguiden
Utrikespolitiska Institutets information om olika länder. Du kan komma in i Landguiden hemifrån genom att ange ditt lånekortsnummer.

Global Issues In Context
En samhällsvetenskaplig databas.

Science in Context
En naturvetenskaplig databas.

Stockholmskällan
Historisk information om Stockholm.

Global Grant
Här kan du läsa om och söka olika stipendier och fonder.

Tidnings- och tidskriftsartiklar

ArtikelSök
En databas över artiklar i svenska tidningar och tidskrifter. När du hittat en artikel som matchar ditt ämne, titta vilka ämnesord använts för att tagga den artikeln och sök vidare genom att använda ämnesorden. Vissa artiklar i ArtikelSök finns direkt tillgängliga i fulltext. Om du vill läsa en artikel som inte finns i fulltext kan du fråga oss i biblioteket om hjälp med att hitta den på annat sätt.

Mediearkivet
Ett digitalt arkiv över artiklar i svenska tidningar och tidskrifter. Alla artiklar finns direkt tillgängliga i fulltext.

EBSCO
En internationell tidskriftsdatabas på engelska där vissa artiklar finns tillgängliga i fulltext.

I biblioteket finns även tryckta dagstidningar och tidskrifter. Du hittar dem i bibliotekets grupprum. Alla nummer utom det senaste går att låna hem. Här kan du se vilka tidningar och tidskrifter vi prenumererar på just nu: Bibliotekets tidningar och tidskrifter 2019

Vetenskapligt material

DiVA
Ett digitalt arkiv över svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Materialet finns ofta fritt tillgängligt i fulltext.

SwePub
En databas som samlas vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Materialet finns ofta fritt tillgängligt i fulltext.

Libris
Sök böcker, tidskrifter, avhandlingar på svenska universitets- och högskolebibliotek. Materialet finns ibland tillgängligt i fulltext.

forskning.se
En nationell webbplats med artiklar om aktuell forskning inom olika ämnen.

SBU
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Här hittar du rapporter om hälso- och sjukvård, till exempel utvärderingar av vilka effekter olika metoder har.

PLoS One
Forskning inom naturvetenskap och medicin.

Google Scholar
En tjänst från Google där du kan söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter.

Fritt tillgängliga e-böcker

Många e-böcker måste köpas, eller lånas via andra bibliotek än skolbiblioteket. Men vissa finns fritt tillgängliga på nätet. Särskilt klassiker, eftersom upphovsrätten inte gäller om författaren har varit död i minst 70 år.

Projekt Gutenberg
Fria elektroniska utgåvor av engelskspråkig litteratur.

Projekt Runeberg
Fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Litteraturbanken
Fria elektroniska utgåvor av klassisk svensk litteratur.